Węgry – monety kolekcjonerskie

11 stycznia 2021 r. Narodowy Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank; MNB) wyemituje monety kolekcjonerskie nowej serii Władcy dążący do ustanowienia Węgier z dynastii Arpadów – król Stefan I Święty

forint – magyar forint
– skrót waluty: Ft
– kod ISO 4217: HUF
– podjednostka – 1/100: filler

Monety zapoczątkują nową serię: Władcy dążący do ustanowienia Węgier z dynastii Arpadów. Plan emisyjny przewiduje emisję monet poświęconych dziesięciu postaciom, wydawanych co dwa lata.

Na awersie przedstawienie rewersu węgierskiego denara Stefana I Świętego z napisem „Lancea Regis”; 10 krzyży symbolizujących kościół chrześcijański oraz nawiązujących do ustanowienia religii chrześcijańskiej na Węgrzech oraz 10 pierwszych diecezji; Nazwa państwa; Rok emisji; Nominał i nazwa waluty; Znak mennicy z mikrotekstem widocznym przy min. 10x powiększeniu.
Na rewersie, jedyny znany, wizerunek Stefana I Świętego pochodzący z zachowanej szaty koronacyjnej (1031 r.); Napis: SZENT ISTVÁN KIRÁLYʼ (król święty Stefan); Okres panowania 1000-1033; Znak projektanta monet (mistrz złotników Zoltán Tóth).
Napis na rancie pochodzi z Karty Pannonhalma wydanej w 1001 r. – Stefan, król Węgrów z łaski Niebiańskiego Ojca Opatrzności

Seria: Országépítő királyok Árpád dinasztiájából
Nazwa: Szent István király
Nominał: 3 000 | 15 000 | 500 000 forintów
Stop: stop miedzi i cynku | Ag 999 | Au 999
Średnica: 34 mm – wszystkie trzy
Masa: 23,40 g | 31,104 g (1 uncja trojańska) | 31,104 g (1 uncja trojańska)
Rant: gładki z napisem STEFANUS SUPERNA PROVIDENTE CLEMENTIA UNGRORUM REX ●
Stempel/jakość: oksydowanie | stempel lustrzany – proof | stempel lustrzany – proof
Nakład: 5 000 | 5 000 | 500 sztuk
Mennica: Magyar Pénzverő Zrt. – Mennica Węgierska
Cena sprzedaży: ok. 37,7 | 188,52 | 6 284,16 złotych na dzień 08.01.2021 r.

monety serii opisane na blogu

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: MNB