Węgry – seria monet kolekcjonerskich

11 stycznia 2021 r. Narodowy Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank; MNB) wyemituje serię monet kolekcjonerskich poświęconych założycielowi państwa węgierskiego Stefanowi I Świętemu

forint – magyar forint
– skrót waluty: Ft
– kod ISO 4217: HUF
– podjednostka – 1/100: filler

Monety zapoczątkują nową serię: Władcy dążący do ustanowienia Węgier z dynastii Arpadów. Plan emisyjny przewiduje emisję monet poświęconych dziesięciu postaciom, wydawanych co dwa lata.

Wszystkie monety mają ten sam awers i rewers.
Na awersie przedstawienie rewersu węgierskiego denara Stefana I Świętego z napisem „Lancea Regis”; 10 krzyży symbolizujących kościół chrześcijański oraz nawiązujących do ustanowienia religii chrześcijańskiej na Węgrzech oraz 10 pierwszych diecezji; Nazwa państwa; Rok emisji; Nominał i nazwa waluty; Znak mennicy z mikrotekstem widocznym przy min. 10x powiększeniu.
Na rewersie, jedyny znany, wizerunek Stefana I Świetego pochodzący z zachowanej szaty koronacyjnej (1031 r.); Napis: SZENT ISTVÁN KIRÁLYʼ (król Węgier Stefan I); Okres panowania 1000-1033; Znak projektanta monet (mistrz złotników Zoltán Tóth).
Napis na rancie pochodzi z Karty Pannonhalma wydanej w 1001 r. – Stefan, król Węgrów z łaski Niebiańskiego Ojca Opatrzności

Nazwa serii: Országépítő királyok Árpád dinasztiájából
Nominał: 500 000 | 15 000 | 3 000 forintów
Stop: Au 999 | Ag 999 | stop miedzi i cynku
Średnica: 34 mm – wszystkie trzy
Waga: 31 104 g (1 uncja czystego złota) | 31 104 g (1 uncja czystego srebra) | 23,40 g
Rant: gładki z napisem STEFANUS SUPERNA PROVIDENTE CLEMENTIA UNGRORUM REX ●
Stempel/jakość: proof
Nakład: 500 | 5 000 | 5 000 sztuk
Mennica: Magyar Pénzverő Zrt. (Mennica Węgierska)
Cena sprzedaży: nominalna – ok. 6284,16 | 188,52 | 37,7 złotych na dzień 08.01.2021 r.

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi o wartości nominalnej

Źródło: MNB