Łotwa – moneta okolicznościowa

17 lipca 2022 r. Bank Łotwy (Latvijas Banka) skierował do Rady Europejskiej zgłoszenie planu emisji monety okolicznościowej o nominale 2 euro dedykowanej Ukrainie – Słonecznik dla Ukrainy

euroевро, ευρώ, euró, eiro, euras, ewro, еуро, evro
Symbol, skrót waluty: €
Kod ISO 4217: EUR
Podjednostka – 1/100: eurocent lub cent

18 sierpnia 2022 r. Rada Europejska zaaprobowała wniosek. Pierwsze informacje o planach emisji monety dedykowanej Ukrainie przez Bank Łotwy pojawiły przy okazji emisji monety okolicznościowej Banku Estonii.

Łotwa będzie trzecim państwem emitującym prawny środek płatniczy poświęcony Ukrainie. Drugim państwem będzie Litwa, która wyemituje monetę okolicznościową w III-IV kwartale 2022 r.

Seria/nazwa: Saulespuķe Ukrainai
Nominał: 2 euro
Metal/stop: Pierścień: CuNi25. Rdzeń: CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5
Masa: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Stempel/jakość: stempel zwykły, w jakości obiegowej i Brilliant Uncirculated (BU)
Rant: ząbkowany z inskrypcją
Mennica:
Nakład: planowany nakład do 415 000 sztuk:
Data emisji/sprzedaży: 2023 r.
Cena sprzedaży:
pierścień – miedzionikiel
rdzeń – mosiądz niklowy, nikiel, mosiądz niklowy


wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą

Stronę narodową monety zaprojektował Krišs Salmanis

Strona narodowa (awers): Na zewnętrznym pierścieniu 12 unijnych gwiazd; Na wewnętrznym krążku napis: SLAVA UKRAINAI!, będące litewskim tłumaczeniem ukraińskiego pozdrowienia Слава Україні!, polskie Chwała Ukrainie!; Na dole nazwa państwa i rok emisji: LATVIJA 2023; W centrum stylizowany słonecznik, kwiat narodowy Ukrainy. Słonecznik stał się też symbolem pokoju i międzynarodowego wsparcia narodu ukraińskiego w walce z rosyjskim agresorem

Strona wspólna (europejska; rewers): Wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro

Rant: napis w języku łotewskim BOŻE BŁOGOSŁAW ŁOTWĘ, rozdzielone gwiazdami. Nazwa łotewskiego hymnu

Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: europa.eu, Latvijas Banka