Grecja – moneta kolekcjonerska

11 października 2022 r. Bank Grecji (Τράπεζα της Ελλάδος) wyemituje monetę kolekcjonerską 2022 – Międzynarodowy Rok Tradycyjnego Łodziowego Rybołówstwa Przybrzeżnego i Akwakultury

euroевро, ευρώ, euró, eiro, euras, ewro, еуро, evro
Symbol, skrót waluty: €
Kod ISO 4217: EUR
Podjednostka – 1/100: eurocent lub cent

Rybołówstwo, jedna z najstarszych działalności człowieka, zmieniło się znacznie w ostatnim czasie ze względu na technologię i pojawienie się dużych firm rybackich. Jednak miliony ludzi na całym świecie nadal zarabiają na życie jako drobni rybacy, hodowcy ryb i pracownicy przetwórni. W uznaniu ich wkładu w zaspokajanie światowych potrzeb żywnościowych Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2022 Międzynarodowym Rokiem Tradycyjnego Łodziowego Rybołówstwa Przybrzeżnego i Akwakultury (IYAFA 2022). Cel obchodów jest dwojaki: skupienie uwagi świata na roli, jaką ci ludzie odgrywają w bezpieczeństwie żywnościowym, eliminacji ubóstwa i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych – zwiększając w ten sposób globalne działania na rzecz ich wspierania – oraz zachęcenie drobnych producentów do połączenia sił i sprawienia, by ich głos był słyszalny w procesie podejmowania decyzji politycznych, które mają wpływ na ich życie. Grecja bierze udział w obchodach jako kraj o wieloletniej tradycji połowowej i zarówno ze względu na duże znaczenie gospodarcze i społeczne łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego dla miejscowej ludności, jak i niski ślad środowiskowy tej działalności

Seria/nazwa: 2022 – ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Nominał: 6 euro
Metal/stop: Ag 925
Masa: 10 g
Średnica: 28,50 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof
Rant: gładki
Mennica: Mennica Grecka
Nakład: 2 000 sztuk
Data emisji/sprzedaży: 11 października 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 45 euro
plan emisji na 2022 r.
monety IYAFA 2022 opisane na blogu

Autor projektu: Maria Antonatou

Awers: Wzdłuż krawędzi napis: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (MIĘDZYNARODOWY ROK TRADYCYJNEGO RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY); Po lewej stronie znak mennicy; Poniżej znaku mennicy rok emisji: 2022; Symboliczny wizerunek rybaka, stylizowany na grecką antyczną rzeźbę, trzymającego w rękach złowione ryby; Na dole po prawej stronie znak autora

Rewers: Na górze wzdłuż krawędzi nazwa państwa: ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ; na dole nominał i nazwa waluty: 6 ΕΥΡΩ; Pod nazwą państwa, po lewej stronie herb Republiki Greckiej; Motyw główny na całej powierzchni – kompozycja przedstawiająca ławicę ryb, stylizowaną na podwójną helisę DNA

Dowiedz się więcej o:
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety kolekcjonerskie euro są prawnymi środkami płatniczymi tylko i wyłącznie w kraju emitenta – w tym przypadku Grecji

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank of Greece