Polska – pierwszy polski kryptoznaczek

Poczta Polska wystartowała w październiku 2022 r. z projektem emisji pierwszego w Polsce kryptoznaczka „Polska w kosmosie”. Partnerami projektu jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. (PWPW) oraz Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

Autorem koncepcji oraz wdrożenia kolekcji kryptoznaczka jest pan Dariusz Tyszka. Autorem projektu znaczków i tokenów NFT jest pan Roch Stefaniak. Grafiki wykorzystane w projekcie dostarczyła POLSA.

Krypoznaczki wydawane są na świecie już od dawna, ciesząc się sporym zainteresowaniem, W Polsce będzie to pierwszy projekt tego typu dostępny dla wszystkich kolekcjonerów. PWPW wydała Token ENIGMA NFT z okazji 90. rocznicy złamania kodu Enigmy, niestety jest to projekt promocyjny, dostępny tylko dla klientów PWPW i wybranych osób. Z pojawiających się informacji w różnych źródłach, wynika, że prace nad podobnymi projektami mają się toczyć w NBP.


Czym jest polski kryptoznaczek? Kryptoznaczek łączy tradycyjny znaczek pocztowy (w formie papierowej) z cyfrowym tokenem NFT (Non-Fungible Token), który jest unikalnym zapisem (transakcją) w sieci blockchain Polygon – szczegółowy opis i zasady działania są dostępne na stronie projektu.

Łącznie ma zostać wydanych 175 000 znaczków z tokenem NFT (cyfrowym odwzorowaniem znaczka papierowego) i 25 000 tokenów NFT, istniejących tylko w formie cyfrowej.

Znaczki z tokenem NFT będą sprzedawane w wybranych placówkach Poczty Polskiej oraz na stronie internetowej. Filateliści, którzy zdecydują się na zbieranie kryptoznaczków i tokenów NFT mogą założyć konto na stronie projektu, podpiąć cyfrowy portfel oraz zasilić go tokenami MATIC sieci POLYGON (niezbędnymi do pokrycia operacji w sieci oraz na zakup tokena NFT). Wbrew pozorom nie jest to skomplikowane, a tokeny MATIC można kupić za pomocą kart płatniczej z poziomu portfela (proszę się upewnić, że Wasz bak nie blokuje transakcji zakupu kryptowalut). Osoby zainteresowane odsyłam do poradnika przygotowanego na tę okazję. Strona projektu udostępnia również możliwość utworzenia indywidualnego krypoklasera, w którym można przechowywać walory – aplikacja jest w fazie rozwojowej i planowane jest dodanie funkcjonalności rozszerzających jego możliwości.

Cała kolekcja będzie się składać z czterech znaczków w formie papierowej z tokenem NFT (Kategoriaa 1-5) i jednego tokena NFT (Kategoria 5). Znaczki z tokenem NFT zostaną dostarczone wraz z kodem umożliwiającym import do cyfrowego portfela. Token NFT będzie dostępny tylko w formie cyfrowej

przykład znaczka papierowego z tokenem i kodem
  • Kategoria 1, znaczek z tokenem, EarthCARE, w nakładzie 100 000 sztuk, w cenie 18,50 zł, który będzie dostępny w sprzedaży w styczniu 2023 r. Nominał znaczka 3,90 zł
  • Kategoria 2, znaczek z tokenem, BRITE, w nakładzie 50 000 sztuk, w cenie 30,80 zł, który będzie dostępny w sprzedaży w styczniu 2023 r. Nominał znaczka 3,90 zł
  • Kategoria 3, znaczek z tokenem, Proba-3, w nakładzie 20 000 sztuk, w cenie 61,50 zł, który będzie dostępny w sprzedaży w styczniu 2023 r. Nominał znaczka 3,90 zł
  • Kategoria 4, znaczek z tokenem, OPS-SAT, w nakładzie 5 000 sztuk, w cenie 123 zł, który będzie dostępny w sprzedaży w styczniu 2023 r. Nominał znaczka 3,90 zł
  • Kategoria 5, token NFT, S. I. 01, bez nominału – ostatni walor kolekcji będzie dostępny tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej, w cenie 52,12 złotych ≈ 14,82906 MATIC (kwota w matic ulega wahaniom, ze względu na zmienność kursu wymiany). Walor można będzie kupić w styczniu 2023 r. (pierwotnie miał trafić do sprzedaży w grudniu 2022 r.) tylko i wyłącznie za tokeny matic. Posiadając talary „ANNA” i/lub „AUGUST” będzie można je wykorzystać do zakupu na preferencyjnych warunkach. Kryptoznaczek ten, jako pierwszy w historii polskiej filatelistyki, został zaprojektowany z pomocą sztucznej inteligencji (A.I.). Ostateczny nakład zostanie poznany po zakończeniu sprzedaży (finalnie wyniósł 1 530 sztuk)

Poza niewymienialnymi tokenami NFT, są również emitowane tokeny wymienialne określane mianem „talarów filatelistycznych”, które mają na celu stworzenie społeczności polskich Kryptofilatelistów. Na chwilę obecną zostały wyemitowane trzy talary:

  • talar filatelistyczny AUGUST, który można było zdobyć zapisując się na newsletter. Talar ten można będzie wykorzystać do preferencyjnego zakupu pierwszego kryptoznaczka, który oficjalnie pojawi się w styczniu 2023 r. lub zachować jako element kolekcji. Talary zostały wyemitowane w zamkniętym nakładzie 1 558 sztuk,
  • talar podarunkowy KOPERNIK, który można zdobyć w konkursach organizowanych na stronie projektu, Twitterze i społeczności na Discord. Talar ten nie ma określonego nakładu i ma charakter kolekcjonerski,
  • talar kolekcjonerski ANNA, łączący cechy dwóch poprzednich, który zostanie wyemitowany w nakładzie maksymalnym do 10 000 sztuk. Ostateczny nakład zostanie poznany po zakończeniu dystrybucji. Pierwsze talary trafiły do pracowników Poczty Polskiej w celu zapoznania się z projektem, oraz instruktarzem niezbędnym do sprzedaży kryptoznaczków w wybranych placówkach Poczty Polskiej. Talar jest również do zdobycia w trwającym na Twitterze konkursie. Będzie również możliwość jego zakupu

6 grudnia 2022 r. Poczta Polska wyemitowała również tradycyjny zestaw filatelistyczny „Polska w kosmosie”, składający się z bloku z czterema znaczkami, dwóch kopert FDC i okolicznościowego datownika. Zestaw jest aktualnie dostępny w sklepie online Poczty Polskiej.

Ponadto. 29 grudnia 2022 r. ma zostać wydany folder z blokiem czterech nieperforowanych znaczków, w nakładzie 5 000 sztuk i cenie 40 złotych

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Polski Kryptoznaczek na Twitterze, Polski Kryptoznaczek (poczta-polska.pl) Poczta Polska, NCSMC – kolekcje tematyczne,