Węgry – monety kolekcjonerskie

3 lipca 2023 r. Narodowy Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank; MNB) wyemitował monety kolekcjonerskie Węgierskie Archiwum Narodowe

forint – magyar forint
Symbol, skrót waluty: Ft
Kod ISO 4217: HUF
Podjednostka – 1/100: filler

Monety wyemitowane z okazji 300. rocznicy założenia niezależnych archiwów na terenie Węgier oraz 100. rocznicy otwarcia pierwszego budynku archiwum. Niezależne archiwa zostały utworzone na mocy ustawy numer XLV z 1723 r.: parlament zdecydował, że dokumenty krajowe i dokumenty o znaczeniu narodowym będące w posiadaniu osób prywatnych powinny być gromadzone i powinno być obowiązkowe składanie ich w archiwach kraju (Archivum Regni). Instytucja rozpoczęła działalność w 1756 r., a w 1874 r. została zreorganizowana poprzez połączenie kilku innych archiwów urzędowych. Od tego czasu funkcjonuje jako zbiór publiczny. Od samego początku starano się wybudować samodzielny gmach archiwum. Po kilku nieudanych próbach, w 1913 r. rozpoczęto budowę, którą ukończono w 1923 r.

Współczesne Węgierskie Archiwum Narodowe powstało w 2012 r. w wyniku połączenia Węgierskich Archiwów Narodowych i archiwów powiatowych – jako repozytorium dokumentów (państwowych) o znaczeniu narodowym

Seria:
Nazwa: Magyar Nemzeti Levéltár 
Nominał: 3 000 forintów
Metal/stop: stop miedzi i niklu – Cu75Ni25
Masa: 30,80 g
Średnica: 38,61 mm
Stempel/jakość: Brilliant Uncirculated – BU
Rant: ząbkowany z inskrypcjami
Mennica: Magyar Pénzverő Zrt. – Mennica Węgierska
Nakład: 7 000 sztuk
Data emisji: 3 lipca 2023 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 3 000 forintów – ok. 35,49 złotych na dzień 3.07.2023 r.

plan emisji na 2023 r.

Projekt: Kereszthury Gábor (w języku węgierskim nazwisko jest podawane jako pierwsze, imię jako drugie)

Awers: U góry wzdłuż krawędzi nazwa państwa: MAGYARORSZÁG. Z lewej strony znak mennicy: BP. (z kropką na końcu). Z prawej rok emisji: 2023, U dołu nominał i nazwa waluty: 3000 FORINT; W centrum wizerunek wiejskiej skrzyni (w których trzymano m.in. dokumenty), wzorowanej na jednym z malowideł naściennych autorstwa Andora Duditsa. Malowidło znajduje się w budynku archiwum. Pod skrzynią napis: ORSZÁGLÁDA (WIEJSKA SKRZYNIA)

Rewers: W centrum współczesny wizerunek fasady gmachu archiwum z dorysowaną historyczną wieżą, która rozstała rozebrana z powodu uszkodzeń powstałych podczas II wojny światowej. Pod budynkiem rok ukończenia budowy: 1923. Poniżej napis: ORSZÁGOS LEVÉLTÁR (ARCHIWUM NARODOWE). Z lewej strony, wzdłuż krawędzi, napis: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR (WĘGIERSKIE ARCHIWUM NARODOWE); Z prawej strony, nad dachem, znak autora

Rant: dwukrotnie powtórzony napis: UNIVERSALE ARCHIVUM REGNI INSTITUATUR – 1723:XLV. –
łacińskie NIECH POWSTANIE OGÓLNONARODOWE ARCHIWUM – 1723:XLV. –

Seria:
Nazwa: Magyar Nemzeti Levéltár 
Nominał: 15 000 forintów
Metal/stop: Ag 925
Masa: 31.46 g
Średnica: 38,61 mm
Stempel/jakość: stempel lustrzany – proof
Rant: ząbkowany z inskrypcjami
Mennica: Magyar Pénzverő Zrt. – Mennica Węgierska
Nakład: 7 000 sztuk
Data emisji: 3 lipca 2023 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 15 000 forintów – ok. 177,46 złotych na dzień 3.07.2023 r.

plan emisji na 2023 r.

Projekt: Kereszthury Gábor (w języku węgierskim nazwisko jest podawane jako pierwsze, imię jako drugie)

Awers: U góry wzdłuż krawędzi nazwa państwa: MAGYARORSZÁG. Z lewej strony znak mennicy: BP. (z kropką na końcu). Z prawej rok emisji: 2023, U dołu nominał i nazwa waluty: 3000 FORINT; W centrum wizerunek wiejskiej skrzyni (w których trzymano m.in. dokumenty), wzorowanej na jednym z malowideł naściennych autorstwa Andora Duditsa. Malowidło znajduje się w budynku archiwum. Pod skrzynią napis: ORSZÁGLÁDA (WIEJSKA SKRZYNIA)

Rewers: W centrum współczesny wizerunek fasady gmachu archiwum z dorysowaną historyczną wieżą, która rozstała rozebrana z powodu uszkodzeń powstałych podczas II wojny światowej. Pod budynkiem rok ukończenia budowy: 1923. Poniżej napis: ORSZÁGOS LEVÉLTÁR (ARCHIWUM NARODOWE). Z lewej strony, wzdłuż krawędzi, napis: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR (WĘGIERSKIE ARCHIWUM NARODOWE); Z prawej strony, nad dachem, znak autora

Rant: dwukrotnie powtórzony napis: UNIVERSALE ARCHIVUM REGNI INSTITUATUR – 1723:XLV. –
łacińskie NIECH POWSTANIE OGÓLNONARODOWE ARCHIWUM – 1723:XLV. –

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi o wartości nominalnej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: MNB