Poczta Polska – Kryptoznaczek, talar, kryptokoperta Odsiecz wiedeńska

Aktualizacja: 8.09.2023

W drugiej połowie 2023 r. planowane jest wydanie kilku okazjonalnych kryptoznaczków i tokenów NFT oraz kolekcji głównej Polski Krypoznaczek 2.0 – Sztuka XXI w. – W przestworzach, która ukaże się 18 października. W skład nowej kolekcji głównej zostaną włączone również Talary Filatelistyczne 2.0. Pierwszym, z trzech talarów nowej serii, jest talar Jadwiga Królowa Polski. Drugi talar (kolekcjonerski) zostanie poświęcony Annie Jagiellonce, trzeci (podarunkowy) Janowi III Sobieskiemu. Talar Jan III Sobieski jest równocześnie zapowiedzią emisji kryptoznaczka Odsiecz wiedeńska.

Kryptoznaczek Odsiecz wiedeńska zostanie wyemitowany 12 września 2023 r., w 340. rocznicę jednego z największych triumfów polskiego oręża. Obok kryptoznaczka, w nakładzie 1 800 sztuk, zostanie wydanych 1 000 szt. folderów komercyjnych z tradycyjnym znaczkiem emisji „Odsiecz wiedeńska” w wersji nieperforowanej, do których zostanie dodana specjalna wkładka z dołączonym do niej specjalnym tokenem NFT, który będzie stanowił dopełnienie całej kolekcji. Uzupełnieniem emisji będzie pierwsza w historii Poczty Polskiej Kryptokoperta NFT, w limitowanym nakładzie 200 szt. Na kryptoznaczku znajdzie się reprodukcja obrazu Jana Matejki Jan Sobieski pod Wiedniem.

Talary Filatelistyczne, będące tokenami NFT, przeznaczone są dla kryptokolekcjonerów skupionych wokół projektu polskiego KZ, Sposób ich dystrybucji i funkcjonalność nie jest ściśle określona. Mogą być sprzedawane, rozdawane jako nagrody w konkursach, bonusy za wkład w rozwój społeczności oraz zebraną kolekcję polskich krypoznaczków.

Kryptoznaczek Odsiecz wiedeńska zostanie opisany w osobnym wpisie

Seria: Talary Filatelistyczne 2.0
Nazwa: Jan III Sobieski król Polski
Rodzaj: podarunkowy, który może zostać wymieniony na cyfrową kategorię Kryptoznaczka
Nakład:
Emitent: Poczta Polska S. A.
Projekt: Agnieszka Sancewicz, Roch Stefaniak
Strona techniczna: Dariusz Tyszka
Wartość: –
Strona informacyjna: nft.poczta-polska.pl/collections/pptv2
Sieć: Polygon
Standard tokena: ERC-1155
Adres kontraktu: 0x753b3B27b4D3ff63957297313469b84fCec98b3c
Data emisji: 7 września 2023

Na przedniej stronie przedstawiono portret, częściowo na tle fragmentu zbroi, Jana III Sobieskiego według stalorytu będącego w posiadaniu muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie. Po prawej stronie fragment ryciny autorstwa Ksawery Pillatiatego z książki Józefa Ignacego Kraszewskiego Wizerunki książąt i królów polskich. Na przedzie herb rodowy Janina, z dzieła Józefa Łoskiego Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki, znajdujący się także na fasadzie Kościoła Przemienienia Pańskiego w Warszawie, ufundowanego przez króla jako wotum dziękczynne za zwycięstwo w bitwach pod Chocimiem i Wiedniem. Wydłuż krawędzi u góry, na wydzielonym otoku, napis rozpoczynający i kończący się krzyżem: ✠ JAN III SOBIESKI KRÓL POLSKI ✠. Pozostała część otoku przedstawia łuk opleciony rośliną.

Tylna strona – w centrum, na tle z zer i jedynek, logo kryptoznaczka Poczty Polskiej. Pozostała część jest powieleniem elementów z przedniej strony

Na animacji widoczny gładki rant z powtarzającym się ✠

projekt

Wpisy na blogu powiązane z tematem krypoznaczków i tokenów NFT Poczty Polskiej
Polska – pierwszy polski kryptoznaczek
Kryptoznaczek, czyli co?
Poczta Polska – Kryptopocztówka
Poczta Polska – Talary Filatelistyczne 2.0 – Jadwiga

Linki do źródeł zewnętrznych
Oficjalna strona Kryptoznaczka: https://nft.poczta-polska.pl/
Zaproszenie do społeczności na Discordzie: https://discord.com/invite/YWpAGBwhqa
Newsletter KZ: https://nft.poczta-polska.pl/collection#subscribe
Film edukacyjno-informacyjny o Polskim Kryptoznaczku: https://www.youtube.com
Oficjalny profil na Twitterze: https://twitter.com/filatelistyka
Oficjalny profil na Facebooku: https://www.facebook.com/FilatelistykaMojeHobby

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Poczta Polska, Kryptoznaczek (poczta-polska.pl)