Argentyna – waluta zastępcza prowincji La Rioja

Wpis będzie aktualizowany na bieżąco o brakujące informacje i lepszej jakości wizerunki: 2 lipca 2024

W styczniu 2024 r. władze prowincji La Rioja zapowiedziały emisję waluty awaryjnej (pieniądz zastępczy), mającej na celu zrekompensowanie niedoboru w obiegu peso argentyńskiego (ARS). W lutym 2024 r. plan emisji został oficjalnie zatwierdzony.

Republika Argentyńska jest republiką federacyjną (w Europie taką republiką są np. Niemcy), w skład której wchodzi miasto autonomiczne Buenos Aires oraz dwadzieścia trzy prowincje. Prowincje posiadają własne konstytucje oraz wyłaniane w wyborach organy ustawodawcze i gubernatorów. Prowincje są (w dużym uproszczeniu) dofinansowywane przez rząd federalny. Kryzys gospodarczy spowodował m.in. zmniejszenie kwot mających trafić do prowincji, co powoduje realne problemy (np. wypłaty pensji, funkcjonowanie służb, administracji, przedsiębiorstw, itd.). Aby temu zapobiec rząd prowincji zdecydował się na emisję waluty o nazwie bocade, której nazwa jest akronimem od bono de cancelación de deuda, (obligacja umorzenia długu).

1 lipca 2024 władze prowincji opublikowały informację o nowej walucie, zasadach użytkowania, wprowadzeniu do obiegu oraz zaprezentowały wizerunki i opisy bonów (banknotów). Bocade są denominowane w chachos, o parytecie do peso argentyńskiego 1:1. Emisja składa się z siedmiu nominałów: 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 i 50 000 chachos.

Władze prowincji zatwierdziły emisję na 22,5 miliarda bocade (ok. 98 847 573,52 złotych), które można używać do spłaty zobowiązań wobec prowincji (podatki, opłaty, etc.), zakupów w sklepach, płacąc za usługi, itp., w firmach uczestniczących w programie, który nie jest obowiązkowy. Pieniądze te będą wypłacane również pracownikom służby publicznej (maksymalnie 30% pensji). Bony nie mogą być używane do płatności poza granicami prowincji, a ich posiadacze nie mogę ich wymieniać na peso – to zostało zarezerwowane dla instytucji obsługujących chachos i firm, które przystąpiły do programu, z pominięciem banków państwowych i komercyjnych. Obsługa chachos będzie bezpłatna, a firmy i instytucje nie mogą ich wymieniać po innej wartości niż nominalna. Reszta może być wypłacana zarówno w chachos i peso argentyńskim, tak samo jak do płatności można użyć równocześnie chachos i peso.

Projekt przednich stron jest taki sam dla wszystkich nominałów. Tylne strony prezentują krajobrazy prowincji. Nazwa „chachos” nawiązuje do pseudonimu Ángela Vicente „Chacho” Peñalozy (1798-1863), argentyńskiego wojskowego zasłużonego w argentyńskich wojnach domowych i prowincji La Rioja. Każdy z nominałów w innym kolorze. Bony w orientacji poziomej, drukowane na białym papierze ze znakiem wodnym (w postaci Słońca Majowego) i włókami widzianymi w świetle normalnym i UV. Dodatkowym zabezpieczeniem jest: pasek metaliczny, okienkowy, z dynamicznym efektem; mikroteksty; elementy pokryte farbą UV (fluorescencyjną); tło giloszowe z „efektem tęczy” (druk irysowy). Część z tych zabezpieczeń – pasek, druk irysowy, fluorescencja, gilosz, pełnią także funkcje zabezpieczeń antykserycznych.

Elementy wspólne przedniej strony:

Niesymetryczny podział. Lewa część (⅓) – białe pole. Prawa część (⅔) – kompozycja główna z białym marginesem. W górnym lewym rogu nominał liczbowy. Pod nim napis „CHACHOS”. Na prawo od niego napis „(BONO DE / CANCELACIÓN / DE DEUDA)”. Pod napisem „CHACHOS” nota prawna „AL PORTADOR” (NA OKAZICIELA) i odniesienie do aktu prawnego „LEY 10.703”. Pośrodku białego pola kontur prowincji z utajonym logo rządu prowincji (elementy widoczne w świetle UV). Na prawo od konturu faksymile, imię i nazwisko oraz stanowisko „GOBERNATOR” (GUBERNATOR). Pod nimi logo rządu prowincji. Na lewo od konturu numer seryjny, w pionie, zdublowany, o jednakowej wielkości fontu – z lewej czarny, z prawej niebieski (zmieniające kolor w świetle UV). W lewym dolnym rogu kod QR (zmieniający kolor w świetle UV) zawierający nominał, numer seryjny oraz link do strony z zabezpieczeniami). W części zawierającej kompozycję przedstawienie fragmentu pomnika Chacho z podpisem „ÁNGEL VICENTE / PEÑALOZA”. Z lewej strony logo rządu prowincji (u góry z lewej) i herb prowincji. W prawym górnym rogu seria, czarna o zmiennej wielkości fontu (zmieniająca kolor w świetle UV). W prawym dolnym rogu oznaczenie serii „SERIE A” (zmieniająca kolor w świetle UV). Pomiędzy herbem i pomnikiem mikroteksty. Na prawo od pomnika, w pionie, nazwa i logo rządu prowincji

Elementy wspólne tylnej strony:

Niesymetryczny podział. Lewa część (⅔) – kompozycja główna z białym marginesem. Prawa część (⅓) – białe pole. Z lewej strony u góry herb prowincji. Poniżej logo prowincji. Kompozycja główna przedstawia krajobraz prowincji z podpisem. Z lewej i prawej strony mikroteksty. Po prawej stronie, w białym polu, u góry nominał liczbowy. Pod nim napis „CHACHOS”. Na prawo od niego napis „(BONO DE / CANCELACIÓN / DE DEUDA)”. Pod napisem „CHACHOS” nota prawna „AL PORTADOR” (NA OKAZICIELA) i odniesienie do aktu prawnego „LEY 10.703”. Pośrodku białego pola kontur prowincji z mikrotekstem (element aktykseryczny). Na prawo od konturu, w pionie, numer seryjny czarny, o jednakowej wielkości fontu. W prawym dolnym rogu oznaczenie serii „SERIE A”

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Legislatura de La Rioja, LA NACION, Gobierno de La Rioja