Białoruś – monety kolekcjonerskie

5 lipca 2024 r. Narodowy Bank Republiki Białorusi (Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь) wyemitował monety kolekcjonerskie Rubel białoruski. 30 lat

rubel białoruski – беларускі рубель
Symbol, skrót waluty: Br
Kod ISO 4217: BYN
Podjednostka – 1/100: kopiejka

W związku z obecną sytuacją, wojną w Ukrainie, część stron internetowych Republiki Białorusi odcięła dostęp dla zagranicznych użytkowników. Informacje pochodzą z nieoficjalnych źródeł i mogą zawierać nieścisłości.

Białoruś odzyskała niepodległość od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 25 sierpnia 1991. W odpowiedzi na potrzebę stabilizacji ekonomicznej po rozpadzie ZSRR, Białoruś wprowadziła swoją pierwszą walutę, rubla białoruskiego (BYB), 25 maja 1992 roku. Był on wprowadzony jako tymczasowa waluta, zastępując rubla radzieckiego (SUR) i rubla rosyjskiego (RUR) w stosunku 1:1. Podczas dyskusji o nowej walucie, padła propozycja nazwania jej talarem białoruskim (беларускі талер) z podjednostką „groszem” (грош) (lub „szelągiem” (шэлег)). Propozycja została odrzuca i przyjęto obecną nazwę. Niektóre partie polityczne postulują zmianę nazwy waluty na talara, co mogłoby nastąpić po zmianie władzy.

W pierwszym okresie niepodległości (1991-1992) w 0biegu znajdowały się również kupony denominowane w rublach. Pierwsze banknoty rubla białoruskiego wprowadzone do obiegu miały nominały 50 kopiejek oraz 1, 3, 5, 10, 25, 50 i 100 rubli.

Rok 1994 jest uznawany za 30. rocznicę rubla białoruskiego ze względu na symboliczne znaczenie. Mimo że waluta została wprowadzona już w 1992 roku, to dopiero dwa lata później zaczęła odgrywać kluczową rolę w niezależnym systemie finansowym kraju. W 1994 roku Białoruś oficjalnie uznała rubla białoruskiego jako swoją narodową walutę i jedyny prawny środek płatniczy.

Kompozycja na awersie monet nawiązuje do przedniej strony banknotu o nominale 100 rubli białoruskich z 1992 r. (pierwszy rubel, 1992–1999, seria 1992), z którego został zapożyczony wizerunek żubra europejskiego oraz szaty graficznej z 20 rubli z 2000 r.

Kompozycja na rewersie nawiązuje do przedniej strony banknotu o nominale 20 rubli białoruskich z 2000 r. (drugi rubel, 2000–2016, seria 2000), z którego zaczerpnięto szatę graficzną oraz wizerunek siedziby banku narodowego.

Nominał nawiązuje do rocznicy.

Na awersach monet kolekcjonerskich rubla białoruskiego widnieje godło państwa. Na monetach tej emisji godło, według opisów, znajduje się na rewersie. Nazwy dostępnych plików z wizerunkami sugerują sytuację odwrotną.

Seria:
Nazwa: Беларускі рубель. 30 гадоў
Nominał: 30 rubli białoruskich
Metal/stop: Ag 999
Masa: 5 g
Średnica: kształt prostokątny o wymiarach 150 х 70 mm
Stempel/jakość: proof-like
Rant: gładki
Mennica:
Nakład: 20 000 sztuk
Data emisji: 5 lipca 2024 r.

Projekt: A. M. Jermakowa (Ермакова A.M.)

Awers: U góry z lewej strony słowny nominał i nazwa waluty: ТРИЦЦАЦЬ РУБЛЁЎ. Poniżej lata rocznicowe: 1994 / 2024, Na dole oznaczenie kruszcu, próby i masy: Ag 999 5,0 г. (z kropką na końcu). W centrum wizerunek żubra otoczonego ornamentem narodowym, na tle z powtarzającym się nominałem „30”. Pod żubrem nominał: 30

Rewers: Z prawej strony godło Republiki Białorusi. Nad godłem akronim banku: НБРБ. Pod godłem rok emisji: 2024. U góry, po obu stronach wizerunku siedziby banku, nominał „30”. Pod wizerunkiem budynku nazwa banku: НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ. Na dole, pośrodku, nominał słowny i nazwa waluty: ТРИЦЦАЦЬ РУБЛЁЎ

Seria:
Nazwa: Беларускі рубель. 30 гадоў
Nominał: 30 rubli białoruskich
Metal/stop: Au 999
Masa: 2 g
Średnica: kształt prostokątny o wymiarach 150 х 70 mm
Stempel/jakość: proof-like
Rant: gładki
Mennica:
Nakład: 10 000 sztuk
Data emisji: 5 lipca 2024 r.

Projekt: A. M. Jermakowa (Ермакова A.M.)

Awers: U góry z lewej strony słowny nominał i nazwa waluty: ТРИЦЦАЦЬ РУБЛЁЎ. Poniżej lata rocznicowe: 1994 / 2024, Na dole oznaczenie kruszcu, próby i masy: Au 999 2,0 г. (z kropką na końcu). W centrum wizerunek żubra otoczonego ornamentem narodowym, na tle z powtarzającym się nominałem „30”. Pod żubrem nominał: 30

Rewers: Z prawej strony godło Republiki Białorusi. Nad godłem akronim banku: НБРБ. Pod godłem rok emisji: 2024. U góry, po obu stronach wizerunku siedziby banku, nominał „30”. Pod wizerunkiem budynku nazwa banku: НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ. Na dole, pośrodku, nominał słowny i nazwa waluty: ТРИЦЦАЦЬ РУБЛЁЎ

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Narodowy Bank Białorusi