Portugalia – moneta okolicznościowa 2 euro

Bank Portugalii (Banco de Portugal) 7 października 2020 r. wprowadzi do obiegu monetę okolicznościową o nominale 2 euro z okazji 75. rocznicy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Strona wspólna (europejska; rewers) zawiera wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro. Strona narodowa (awers) upamiętnia 75. rocznicę powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nakład emisji – 500 000 sztuk, dostępnych w kasach instytucji finansowych i banku centralnego

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro o wartości nominalnej, bite w standardzie obiegowym

Źródło: Banco de Portugal