Flesz – przegląd wiadomości ze świata


2022 | 2023 | 2024


Doniesienia 2024

24.02.2024

Szanowni Czytelnicy. Z powodu awarii serwera po stronie dostawcy usług, wpisy na tej stronie (od 15 do 24 lutego 2024 r.) zostały bezpowrotnie utracone (łącznie z kopiami zapasowymi). Dotyczyło to:

– wpisu o walucie zastępczej w argentyńskiej prowincji La Riola, informacja zostanie odtworzona (link zastępczy)
– informacji Banku Centralne Curaçao i Sint Maarten o zaakceptowaniu projektów ostatnich monet nowej waluty o nominale 1 i 5 guldenów karaibskich

14.02.2024

 • Honduras – 13 lutego 2024 r. Bank Centralny Hondurasu (Banco Central de Honduras, BCH) poinformował o emisji od marcu 2024 r. zmodernizowanych banknotów o nominale 100 i 500 lempir.

  Projekt graficzny zostanie zachowany. Cechy zmodernizowanych banknotów:
  1. Farba zmienna optycznie: Podczas przechylania banknotu można zaobserwować dynamiczny efekt, który zmienia kolor ze złotego na zielony w przypadku banknotu 100 lempir i z zielonego na niebieski w przypadku banknotu 500 lempir.
  2. Dynamiczny pasek zabezpieczający: Posiada szybko poruszający się efekt optyczny podczas przechylania banknotu. Pasek dla nominału 100 lempir jest zielony, a dla banknotu 500 lempir fioletowy; oba zawierają akronim nazwy banku „BCH”.
  3. Znak wodny: Składa się z portretu José Cecilio del Valle dla nominału 100 lempir i wizerunku Ramóna Rosy dla nominału 500 lempir, oba z akronimem „BCH” widocznymi pod światło.
  4. Recto-verso: Element częściowo zadrukowany po obu stronach banknotu, który patrząc na banknot pod światło, pokazuje obraz w całości. Na banknocie 100 lempir widnieje liczba „100” i akronim „BCH”. Na banknocie 500 lempir widnieje liczba „500” i akronim „BCH”.
  5. Farba fluorescencyjna: Farba drukarska widoczna tylko w świetle ultrafioletowym (UV). Nowością jest to, że w nominale 100 lempir można zobaczyć most Choluteca, a na banknocie 500 lempir kościół La Merced w Tegucigalpie.
  6. Włókna zabezpieczające: Są losowo rozrzucone po całej powierzchni banknotu i świecą na czerwono, niebiesko i żółto, a nowość polega na tym, że są widoczne tylko w świetle ultrafioletowym.
  7. Umieszczenie logo BCH na odwrocie banknotu.

  Wyżej wymienione rozwiązania zostały zastosowane na banknocie o nominale 200 lempir

  Zmodernizowane banknoty wydrukuje Crane Currency Malta LTD. Umowa przewiduje dostawę partii 70,0 mln sztuk – 30,0 mln nominału 100 lempir i 40,0 mln nominału 500 lempir. Obecnie znajdujące się nominały zachowują swoją ważność i pozostają w obiegu.

  Banknoty zostaną opisane na blogu

9.02.2024

 • Australia – według doniesień prasowych, Bank Rezerw Australii (Reserve Bank of Australia, RBA) poinformował o rozpoczęciu (w marcu 2024 r.) ogólnospołecznych konsultacji na temat nowego projektu pięciodolarowego banknotu, który honoruje kulturę i historię ludów Pierwszych Narodów. Konsultacje ze społecznościami tubylczymi Australii rozpoczęły się już kilka tygodni wcześniej. Zapowiedź przeprojektowania banknotu padła w 2022 r.

30.01.2024

 • Luksemburg – w styczniu 2024 r. Bank Centralny Luksemburga (Banque centrale du Luxembourg, BCL) wyemitował dwie monety okolicznościowe o nominale 2 euro:
  – 175. rocznica śmierci wielkiego księcia Wilhelma II
  – 100. rocznica dekretu wielkoksiążęcego o emisji „Feierstëppler”

  Monety zostaną opisane po oficjalnym opublikowaniu specyfikacji

29.01.2024

 • Pakistan – według doniesień pakistańskich mediów, Państwowy Bank Pakistanu (بینک دَولتِ پاکِستان; SBP) podjął decyzję o emisji nowej serii banknotów obiegowych rupii pakistańskiej (PKR). Nowa seria będzie obejmować wszystkie nominały znajdujące się obecnie w obiegu, posiadać nowe wzory oraz nowoczesne zabezpieczenia.

  30 stycznia informacja została potwierdzona i został ogłoszony konkurs na zaprojektowanie nowej serii.

  Głównym powodem emisji nowej serii jest walka z fałszerstwem banknotów i wyeliminowanie ich z obiegu. Wymiana będzie przeprowadzona stopniowo

25.01.2024

 • Polska – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. opublikowała interesującą publikację na temat działalności z okazji 105. rocznicy powstania

8.01.2024

 • Oman – Bank Centralny Omanu (ريال عماني, CBO) poinformował o wycofaniu z obiegu banknotów starszych emisji. 1 stycznia 2025 r. banknoty przestaną być prawnym środkiem płatniczym

6.01.2024

 • Hiszpania – Mennica Hiszpańska (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda) poinformowała o emisji monety okolicznościowej o nominale 2 euro z okazji 200-lecia Policji. Moneta ma zostać wyemitowana w pierwszym kwartale 2024 r. Z tej samej okazji wybity został również medal pamiątkowy. Moneta zostanie opisana na blogu
 • Turcja – Turecka Mennica Państwowa (Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü) opubkikowała informację o planie emisji dwóch monet kolekcjonerskich – stosunki węgiersko-tureckie i Rumi, poświęcona poecie, filozofowi i założyciela bractwa wirujących derwiszy. Monety datowane na 2023 r., Na chwilę obecną nie wiadomo kiedy zostaną wprowadzone do sprzedaży. Monety zostaną opisane na blogu

3.01.2024