Litwa – moneta okolicznościowa

Bank Litwy (Lietuvos bankas), w dniu 4 listopada 2020 r., wyemituje monetę okolicznościową o nominale 2 euro

Nominał: 2 euro
Stop: Cu/Ni – zewnętrzny krąg; CuZnNi/Ni/CuZnNi – wewnętrzny krąg
Waga: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Stempel: zwykły, jakość nieobiegowa (Brilliant Uncirculated – BU)
Rant: LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (WOLNOŚĆ * JEDNOŚĆ * DOBROBYT *)
Mennica: Mennica Litewska
Nakład: 500 000 sztuk – w tym do 5000 sztuk BU na rynek kolekcjonerski
Data emisji: 4.11.2020 r.
Cena sprzedaży: monet w jakości BU – 9 euro

Moneta poświęcona jest Górze Krzyży, wpisanej na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Strona wspólna (europejska; rewers) zawiera wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro. Strona narodowa (awers) przedstawia fragmenty drewnianych i kutych krzyży, symbolizujących litewskie rzemiosło krzyżowe i kulturę ludową

Folder emisyjny

Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro o wartości nominalnej, bite w standardzie obiegowym

Źródło: Bank Litwy