Słowacja – moneta okolicznościowa

11 listopada 2020 r. Narodowy Bank Słowacji (Národná banka Slovenska) wyemituje monetę okolicznościową o nominale 2 euro z okazji 20. rocznicy przystąpienia Republiki Słowackiej do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Nominał: 2 euro
Nakład: do 1 000 000 sztuk, w tym 3000 sztuk na cele reprezentacyjne
Mennica: Mincovňa Kremnica
Data emisji – 11.11.2020 r.

Strona wspólna (europejska; rewers) zawiera wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro. Na narodowej stronie (awers) kompozycja sylwetki ludzkiego mózgu utworzona z płytek drukowanych oraz centralnie umieszczony okrąg przedstawiający mikroprocesor jako wyraz koncepcji humanizmu cyfrowego. Herb Republiki Słowackiej. W kwadracie napis: „20. ROCZNICA” i „PRZYSTĄPIENIE RS DO OECD”. Poniżej nazwa państwa „SŁOWACJA” i rok „2020”. W lewej części monety znak Mennicy Kremnickiej, inicjały autora projektu „PV”. Na obrzeżu dwanaście gwiazd flagi Unii Europejskiej.

Pozostałe projekty

Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro o wartości nominalnej, bite w standardzie obiegowym

Źródło: Narodowy Bank Słowacji