Kanada – wycofanie z obiegu banknotów starszych emisji

W Kanadzie, status prawnego środka płatniczego, dotyczy wszystkich banknotów wyemitowanych od 1935 r. Formalnie nie był jednak uregulowany prawnie. Obywatele Kanady mogli używać banknotów, w obrocie gotówkowym, jakichkolwiek emisji od 1935 r. W praktyce zdarzało się to rzadko, ze względu na zaprzestanie produkcji starszych emisji. Ponadto w sklepach banknoty te mogły nie być przyjmowane, ze względu na nierozpoznawalność i obawy co do ich autentyczności.

Wraz ze zmianą przepisów, Bank Kanady (Bank of Canada; Banque du Canada) zyskał prawo do pozbawiania statusu prawnego środka płatniczego banknotów i wycofywania ich z obiegu.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Nie oznacza to pozbawienia wartości nominalnej wycofywanych banknotów, a jedynie niemożność ich używania. Będzie je można wymienić w banku lub innych instytucjach finansowych. Należy pamiętać, że stare banknoty mają zazwyczaj o wiele większą wartość niż nominalna, ze względu na ich kolekcjonerski charakter.

1 stycznia 2021 r. prawnymi środkami płatniczymi przestają być banknoty:
1 dolara kanadyjskiego – ich emisji zaprzestano w 1989 r. i zastąpiono monetami
2 dolarów kanadyjskich – ich emisji zaprzestano w 1996 r. i zastąpiono monetami
25 dolarów kanadyjskich – banknoty okolicznościowe – ich emisji zaprzestano po 1935 r.
500 dolarów kanadyjskich – ich emisji zaprzestano po 1935 r.
1000 dolarów kanadyjskich – ich emisji zaprzestano w 2000 r.
Szczegółowe informacje na stronie Banku Kanady

Poniżej wizerunki banknotów, które zostaną pozbawione statusu prawnego środka płatniczego i wycofane z obiegu 1 stycznia 2021 r.

Wizerunki pierwszej serii z 1935 r.

Wizerunki serii dwujęzycznej z 1937 r.

Wizerunki serii Krajobrazy Kanady z 1954 r., w tym dwie emisje okolicznościowe banknotów 1 dolara kanadyjskiego z 1967 r.

Wizerunki serii Sceny Kanady 1969 – 1979

Wizerunki serii Ptaki Kanady 1986 r.

Pozostałe wizerunki banknotów, będących/pozostających w obiegu, na stronie Banku Kanady

Źródło: Bank Kanady