Ukraina – walor kolekcjonerski

26 listopada 2020 r. Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк України, NBU) wyemitował produkt numizmatyczny, który nie jest prawnym środkiem płatniczym, nie posiada nominału oraz jest pierwszym drukiem Ukrainy w orientacji pionowej

Temat waloru kolekcjonerskiego: Łeonid Kadeniuk – pierwszy kosmonauta niepodległej Ukrainy

Głównym obrazem przedniej strony jest portret Łeonida Kadeniuka, nad którym widnieje napis – PIERWSZY ASTRONAUTA UKRAINY; pod nim logo Państwowej Agencji Kosmicznej Ukrainy; napisy: LEONID KADENIUK/1951 ЛЕОНІД 2018/КАДЕНЮК; po lewej stronie napisów znajduje się element zabezpieczający SPARK w postaci kuli ziemskiej; grafika stylizowanego motywu roślinnego na tle struktury molekularnej; herb i flaga Ukrainy; pod herbem – numer 1 (tj. pierwszy) i wizerunek statku kosmicznego; napisy: NAТIONAL BANK OF UKRAINE/НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. Wzdłuż dolnej krawędzi znajduje się napis LEONID KADENYUK, który powtarza się sześć razy. Napisy po ukraińsku (cyrylica) i angielsku

Głównym obrazem odwrotnej strony jest statek kosmiczny „Kolumbia” na tle planet Układu Słonecznego; nad nim napisy PIERWSZY ASTRONAUTA UKRAINY; po prawej – numer 1 i obraz statku kosmicznego; napisy: 1997 (pod rakietą), 2020 (poniżej); w prawym dolnym rogu: numer seryjny i napis – nie jest instrumentem płatniczym. Wzdłuż dolnej krawędzi znajduje się napis LEONID KADENYUK, który powtarza się sześć razy. Napisy po ukraińsku (cyrylica) i angielsku.

Szczegółowy opis na stronie NBU

Nominał: nie posiada
Wymiary: 80×170 mm
Nakład: 50 000 sztuk (w tym 40 000 w etui)
Emitent: Narodowy Bank Ukrainy
Cena sprzedaży: 150 hrywien – ok. 20 złotych

Walory kolekcjonerskie nie są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBU