NBP – zmiana zasad wymiany pieniędzy

Narodowy Bank Polski, w dniu 1 października 2020 r., wprowadził zmiany w sposobie wymiany zużytych i uszkodzonych pieniędzy.

W celu ułatwienia klientom wymiany zużytych lub uszkodzonych banknotów waluty polskiej Narodowy Bank Polski wprowadził od 1 października 2020 r. zmiany do zarządzenia nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku tych zmian osoby fizyczne mają dodatkowo możliwość przesyłania wniosku wraz ze zużytymi lub uszkodzonymi banknotami waluty polskiej przesyłką pocztową lub kurierską do Centrali Narodowego Banku Polskiego przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 00-919 w Warszawie.

Łączna wartość banknotów nie może przekroczyć kwoty 2000 zł. Formularz wniosku obowiązujący przy tym trybie wymiany zawarty jest w zarządzeniu nr 20/2020 Prezesa NBP z dnia 17 września 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zwrot równowartości wymienionych banknotów przekazywany będzie na wskazany we wniosku rachunek osoby fizycznej przesyłającej banknoty do wymiany.

Dodatkowy opis zniszczeń i zasad wymiany pieniędzy w serwisie norafilia,pl

Źródło: NBP