Luksemburg – moneta okolicznościowa

Bank Centralny Luksemburga (Banque centrale du Luxembourg; BCL) w styczniu 2021 r. wprowadzi do obiegu monetę okolicznościową o nominale 2 euro z okazji 100-lecia urodzin Wielkiego Księcia Jana

Nominał: 2 euro
Stop: bimetaliczny: Cu/Ni – zewnętrzny krąg; CuZnNi/Ni/CuZnNi – wewnętrzny krąg
Stempel/jakość: mennicza (UNC); nieobiegowa (BU); proof. Monety reliefowe i fotograficzne
Waga: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Rant: naprzemiennie powtarzająca się sekwencja cyfry 2 i gwiazdy
Mennica: Koninklijke Nederlandse Munt (Holandia)
Nakład: 160 000 + 160 000 UNC (relief i fot); 7500 BU; 3500 proof

Strona narodowa (awers): portrety Wielkiego Księcia Jana – Jean 1921 i panującego Wielkiego Księcia Henryka – Henri; Napis – Wielki Książę Luksemburga; Wizerunek Katedry Notre Dame w Luksemburgu, most Wielkiej Księżnej Charlotte; Rok emisji; 12 gwiazd; znaki mennicze
Strona wspólna (europejska; rewers) zawiera wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro.

Po lewej moneta w technologii reliefowej, po prawej w technologii fotograficznej

Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Źródło: CBL