Łotwa – moneta okolicznościowa

20 stycznia 2021 r. Bank Łotwy (Latvijas Banka) wprowadzi do obiegu monetę okolicznościową o nominale 2 euro z okazji 100. rocznicy uznania Łotwy de iure. Ze względu na obecna sytuację, monety będą sprzedawane w postaci zestawów i w folderach kolekcjonerskich tylko przez Internet. Do obiegu monety trafią w późniejszym czasie. Będzie to jedyna emisja monety okolicznościowej o nominale 2 euro Banku Łotwy w tym roku

Nominał: 2 euro
Stop: bimetaliczny: Cu/Ni – zewnętrzny krąg; CuZnNi/Ni/CuZnNi – wewnętrzny krąg
Stempel/jakość: obiegowa, nieobiegowa (BU)
Waga: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Rant: DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU * – Boże błogosław Łotwę w języku łotewskim
Mennica: Staatliche Münzen Baden-Württemberg (Niemcy; F)
Nakład: 412 000 sztuk, w tym:
5000 w jakości nieobiegowej (BU) w folderach
7000 w jakości nieobiegowej (BU) w zestawie monet na koniec roku Latvija de iure 100
Cena sprzedaży:
wersja BU w folderze – 7,9 euro w limicie 5 sztuk na osobę;
w zestawie – 25 euro w limicie 5 sztuk na osobę
Szczegółowe informacje

Strona narodowa (awers): rocznicowy napis
Strona wspólna (europejska; rewers) zawiera wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro.

Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Łotwy