Nowy nominał złotego – zapowiedź Prezesa NBP

Podczas konferencji Prezesa NBP padła zapowiedź (ok. 1 h 41 min konferencji) wprowadzenia do obiegu nowego banknotu o nominale 1000 złotych. Miałoby to nastąpić po 2022 r. – podczas kolejnej kadencji nowego Prezesa NBP.

Nowy nominał byłby warty ok. 220 euro. Należy zaznaczyć, że na świecie panuje tendencja odchodzenia od wysokich nominałów, ze względu na wykorzystywanie ich przez przestępców. Z drugiej strony, wysokie nominały są łatwiejsze i tańsze do trzymania jako rezerwy pieniądza przez bank centralny. Takim celem (między innymi) było wprowadzenie nominału 500 złotych.

Aktualizacja: 24.01.2021
W wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu, zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, oznajmił że aktualnie nie są prowadzaną prace nad tym nominałem, a wypowiedź Prezesa NBP należy traktować jako wstęp do badań celowości i zasadności wprowadzenia do obiegu wysokiego nominału. Jednocześnie poinformował, że taki nominał może się pojawić w latach 2025-2026 r.

Na pewno będzie (na dzień dzisiejszy) drukowany na podłożu papierowym z wysokiej klasy zabezpieczeniami. Problemem będzie określenie wymiaru banknotu, ponieważ nominał 500 złotych jest już dość duży (150 × 75 mm) – zachowując proporcję banknotów złotego nowy nominał powinien mieć wymiary: 156 x 78 mm. Problematyczny będzie także wybór wizerunku władcy lub innej postaci historycznej.

Zastępca dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego nie widzi również niczego złego we wprowadzeniu wysokiego nominału, tłumacząc, że takie nominały funkcjonują na świecie. Jako przykład podał franka szwajcarskiego (1000), dolara singapurskiego (1000) i euro (500). Niestety, zabrakło informacji, że w przypadku waluty Singapuru władze zaprzestają emisji tego nominału od 1 stycznia 2021 r., a banknot 500 euro przestał być emitowany w 2019 r.

Źródło: NBP