Algieria – banknot i moneta okolicznościowa

15 lutego 2021 r. Bank Algierii (Banque d’Algérie; بنك الجزائر) wprowadzi do obiegu banknot okolicznościowy o nominale 2000 dinarów algierskich oraz monetę o nominale 200 dinarów algierskich

dinar algierskiدينار جزائري
Symbol, skrót waluty: ج lub DA
Kod ISO 4217: DZD
Podjednostka – 1/100: centym

Nowy banknot i moneta zostały zaprezentowane 4 lipca 2020 r. z okazji 58-rocznicy niepodległości Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i pierwotnie miały wejść do obiegu w listopadzie 2021 r. Plany te jednak uległy zmianom.

Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia do obiegu zostały wydane 7 grudnia 2020 r.. Nowe znaki pieniężne mogą wejść do obiegu, w ciągu 7 dni, po opublikowaniu ich specyfikacji i rozporządzeń w oficjalnym Dzienniku Urzędowym Republiki Algierii, co miało miejsce 20 stycznia 2021 r.

Na przedniej stronie banknotu widnieją wizerunki przywódców Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLN): Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaïd, Didouche Mourad, Mohammed Boudiaf, Krim Belkacem, Larbi Ben M’Hidi, którzy przyczynili się do uzyskania niepodległości od Francji 5 lipca 1962 r.
Na tylnej stronie banknotu: Królewskie Mauzoleum w Batinie i podziemny kanał wodny Beni Fought w Adrar.
Wymiary: 158 mm x 71,8 mm; – Temat: Bohaterowie Rewolucji;- Znak wodny: wizerunek emira Abd al-Kadir i tekst „2000”; Ton ogólny: fioletowo-niebieski z przodu i fioletowo-brązowy z tyłu

Moneta o nominale 200 dinarów algierskich docelowo ma zastąpić w obiegu banknot o tym nominale. Znajduje się na niej wizerunek Ahmeda Zabana, algierskiego bojownika o niepodległość, który został ścięty gilotyną przez władze francuskie w 1956 r. Moneta bimetaliczna – zewnętrzny krąg z miedzioniklu, wewnętrzy z brązu.

Nowy banknot i moneta będą w równoległym obiegu wraz z poprzednimi emisjami. Wszystkie banknoty są drukowane na podłożu papierowym.

Dokumenty opisujące banknot i monetę:
Règlement n°2020-05 du 7 décembre 2020 portant création d’un billet de banque de deux mille (2000) dinars algériens. (JO N°05 du 20 janvier 2021)
Règlement n°2020-06 du 7 décembre 2020 portant émission et mise en circulation d’un billet de banque de deux mille (2000) dinars algériens. (JO N°05 du 20 janvier 2021)
Règlement n°2020-07 du 7 décembre 2020 portant création, émission et mise en circulation d’une pièce de monnaie métallique de deux cent (200) dinars algériens. (JO N°05 du 20 janvier 2021)

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: dzairdaily.com