Strefa euro – projekty monety okolicznościowej

Komisja Europejska przedstawiła projekty monety okolicznościowej o nominale 2 euro z okazji 35-lecia programu Erasmus, który będzie obchodzić swój jubileusz w 2022 r.

Do 31 marca 2021 r. można głosować na jeden z sześciu projektów na stronie Komisji Europejskiej, na której znajdują się również opisy poszczególnych motywów.


Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Źródło: KE