Bułgaria – moneta kolekcjonerska

22 marca 2021 r. Narodowy Bank Bułgarii (Българска народна банка; БНБ) wyemituje srebrną monetę kolekcjonerską z serii: Bułgarskie odrodzenie – 200. rocznica urodzin G. S. Rakowskiego

lew – лев
Symbol, skrót waluty: лв – lew; ст – stotinka
Kod ISO 4217: BGN
Podjednostka – 1/100: stotinka

Seria/nazwa: Българско възраждане – 200 години от рождението на Г. С. Раковски
Nominał: 10 lewów
Stop: Ag 999
Średnica: 38.61 mm
Waga: 23.33 g
Rant: gładki
Stempel/jakość: lustrzany, proof (mennicza)
Nakład: 3000 sztuk
Mennica: Монетен двор (Mennica Bułgarska)
Cena emisyjna: 102 lewów – ok. 241 złotych na dzień 19.03.2021 r.
Folder prezentacyjny
Folder emisyjny
Plan emisji na 2021 r.
monety serii opisane na blogu

Na awersie monety: Logo banku z datą 1879; Nazwa banku; Nominał i nazwa waluty; Rok emisji
Na rewersie wizerunek Georgija Stojkowa Rakowskiego (1821 – 1867) bułgarskiego rewolucjonisty, pisarza, historyka oraz dziennikarza walczącego o wyzwolenie Bułgarii spod panowania tureckiego; Napis rocznicowy.

Monety kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi o wartości nominalnej

Źródło: Narodowy Bank Bułgarii