Portugalia – plan emisji na 2021 r.

Mennica Portugalska (Imprensa Nacional-Casa da Moeda; INCM) opublikowała plan emisji na 2021 r.

Folder planu emisyjnego na serwerze INCM
pobierz plik

plano_numismatico_2021

Dowiedz się więcej o:
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej.
Monety kolekcjonerskie euro są prawnymi środkami płatniczymi tylko i wyłącznie na terytorium emitenta – w tym przypadku Portugalii

Źródło: INCM