Wielka Brytania – nowy banknot obiegowy

25 marca 2021 r. Bank Anglii (Bank of England; BoE) zaprezentował wizerunek nowego polimerowego banknotu obiegowego o nominale 50 funtów szterlingów. Do obiegu zostanie wprowadzony w ciągu 90 dni – 23 czerwca 2021 r.

funt szterling – pound sterling
Symbol, skrót waluty: £ – funt; p – pens
Kod ISO 4217: GBP
Podjednostka – 1/100: pens

W 2016 r. Bank Anglii rozpoczął wymianę banknotów papierowych na banknoty polimerowe. Nominał 50 funtów szterlingów jest ostatnim nowej serii G. Daty wprowadzenia do obiegu poszczególnych nominałów:
5 funtów szterlingów – 13 września 2016 r.
10 funtów szterlingów – 14 września 2017 r.
20 funtów szterlingów – 20 luty 2020 r.
50 funtów szterlingów – 23 czerwca 2021 r.
Wszystkie banknoty wydrukowała De La Rue, na podłożu GUARDIAN firmy CCL Secure

Motyw nowego banknotu poświęcony został jednemu z najwybitniejszych umysłów świata Alanowi Turingowi, co zostało ogłoszone 15 lipca 2019 r. Alan Turing dostarczył teoretycznych podstaw dla nowoczesnych komputerów. Podczas II wojny światowej zajmował się opracowywaniem maszyn dekodujących zaszyfrowane wiadomości. Odegrał także kluczową rolę w rozwoju wczesnych komputerów najpierw w National Physical Laboratory, a później na Uniwersytecie w Manchesterze. Postawił podwaliny studiów nad sztuczną inteligencją, rozważając pytanie: czy maszyny mogą myśleć?

Alan Turing był homoseksualistą, co w ówczesnej Anglii było przestępstwem. Za swój związek z mężczyzną został oskarżony i wytoczono proces, w którym sąd dał mu wybór: kara więzienia lub terapia hormonalna (chemiczna kastracja). W wyniku tych zdarzeń odebrano mu możliwość dalszej pracy, doprowadzając do jego samobójczej śmierci 7 czerwca 1954 roku. Jego śmierć przyczyniła się do powstania Raportu Wolfendena, w którym jednoznacznie stwierdzono, że homoseksualizm nie może być karany oraz nie jest chorobą psychiczną, co ostatecznie zostało usankcjonowane w 1964 r. wykreślając homoseksualizm z listy przestępstw. Premier Gordon Brown we wrześniu 2009 r. przeprosił w imieniu rządu Wielkiej Brytanii za „całkowicie niesprawiedliwe” i „straszne” potraktowanie Turinga. W 2013 roku królowa Elżbieta II pośmiertnie ułaskawiła Turinga. Jego dziedzictwo nadal ma wpływ zarówno na naukę, jak i społeczeństwo.

W projekcie wykorzystano: Zdjęcie Alana Turinga z 1951 roku (National Portrait Gallery); Tabele i wzory z pracy wydanej w 1936 r.On Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem„; Wizerunek maszyny Automatic Computing Engine (ACE); Rysunki techniczne Brytyjskiej Bomby – maszyny wykorzystywanej do łamania wiadomości kodowanych szyfrem Enigmy – brytyjska wersja bomby została oparta o polski projekt powstały w Biurze Szyfrów autorstwa Mariana Rejewskiego, który w 1932 r. złamał kod Enigmy; Słowa Turinga z wywiadu dla gazety The Times (11 czerwca 1949 r.): To tylko przedsmak tego, co ma nadejść, a tylko cień tego, co będzie.„; Podpis Turinga z książki gości, z miejsca w którym pracował podczas II wojny światowej (Bletchley Park w 1947 r.); Taśma z datą urodzin Turinga (23 czerwca 1912) w zapisie binarnym, nawiązująca do koncepcji (z 1936 r.) maszyny zasilanej danymi w postaci taśmy.

Szczegółowy opis banknotu na stronie Banku Anglii

Swój udział w projekcie miała również brytyjska agencja wywiadu GCHQ (Government Communications Headquarters), umieszczając na banknocie 12 zagadek związanych z Turingiem, który był w czasie II wojny światowej jej pracownikiem. Na stronie przygotowanej przez wywiad miłośnicy zagadek mogą podjąć wyzwanie #TuringChallenge. Zagadki mają narastający poziom trudności, a ostatnia z nich – metazagadka – wymaga do rozwiązania wszystkich poprzednich oraz… Enigmy. Na szczęście wywiad udostępnił symulator, co ułatwi sprawę ;). Całość zabawy, dla doświadczonego szaradzisty, może zająć 7 godzin intensywnej pracy i pozwoli poczuć się jak agent wywiadu.

Papierowy banknot o nominale 50 funtów szterlingów będzie prawnym środkiem płatniczym do momentu wycofania go z obiegu – data zostanie podana do publicznej wiadomości z co najmniej trzy miesięcznym wyprzedzeniem. Banknoty można wymienić osobiście, lub za pośrednictwem poczty, w banku centralnym Wielkiej Brytanii. Wiele banków akceptuje wycofane banknoty jako depozyty klientów. Poczta może również przyjąć wycofane banknoty jako zapłatę za towary i usługi lub jako depozyt na dowolne konto bankowe.

Banknot papierowy (seria F), który zostanie zastąpiony i wycofany z obiegu
Pozostałe wizerunki papierowych banknotów 1999-2016

Wizerunki pozostałych banknotów polimerowych nowej serii G

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank of England