Estonia – projekt monety okolicznościowej

Bank Estonii (Eesti Pank) opublikował zwycięski projekt monety okolicznościowej o nominale 2 euro, której emisja nastąpi w 2022 r.

Temat monety – 150 aastat Eesti Kirjameeste Seltsi – upamiętnia 150. rocznicę powstania Estońskiego Towarzystwa Literatów, założonego w 1872 r. w mieście Viljandi.

Zwycięski projekt autorstwa Riho Luuse przedstawia otwartą książkę ze słowami pierwszego prezesa Estońskiego Towarzystwa Literatów Jacoba Hurta: „Kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult” – „Jeśli nie możemy być wielkim narodem w liczbach, musimy być wielcy duchem ”.

Przedstawiony projekt może ulec zmianie. Dodatkowe informacje.

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Plan emisji monet okolicznościowych i kolekcjonerskich Banku Estonii w latach 2021-2022
Dowiedz się więcej o monetach obiegowych, okolicznościowych i kolekcjonerskich euro

Źródło: Bank Estonii