Litwa – moneta okolicznościowa

12 maja 2021 r. Bank Litwy (Lietuvos bankas) wyemituje monetę okolicznościową o nominale 2 euro – rezerwat biosfery Żuwinta

Seria/nazwa: Žuvinto biosferos rezervatui
Nominał: 2 euro
Metal/stop: bimetaliczny. Pierścień: CuNi25. Rdzeń: CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5
Masa: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Stempel/jakość: zwykły, część nakładu w jakości nieobiegowej (Brilliant Uncirculated – BU)
Rant: LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (WOLNOŚĆ * JEDNOŚĆ * DOBROBYT *)
Mennica: Mennica Litewska
Nakład: 500 000 sztuk – w tym do 5 000 sztuk BU na rynek kolekcjonerski
Data emisji: 19 maja 2021 r.
Data sprzedaży: 12 maja 2021 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 9 euro – monety w jakości BU
pierścień – miedzionikiel:
rdzeń – mosiądz niklowy, nikiel, mosiądz niklowy

Folder emisyjny

Moneta poświęcona ścisłemu rezerwatowi biosfery Żuwinta, które należy do światowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO, objętych programem – Człowiek i biosfera. Rezerwat obejmuje jezioro Żuwinta oraz największe mokradła na Litwie zamieszkiwane przez ptactwo oraz charakterystyczna faunę dla tego typu środowiska. Jest to pierwszy rezerwat przyrody Litwy, który powstał w 1937 r.

Strona narodowa (awers): 12 gwiazd unijnych; Przedstawiciele fauny rezerwatu – na pierwszym planie bąk sięgający po ropuchę nizinną. Obok wodniczka, powyżej żurawie i łabędź niemy; Nazwa państwa; Nazwa rezerwatu; Napis UNESCO; Rok emisji; Znak mennicy.

Strona wspólna (europejska; rewers): wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro.

Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Litwy