Słowenia – monety kolekcjonerskie

Bank Słowenii (Banka Slovenije) wyemituje w dniu 12 maja 2021 r. monety kolekcjonerskie z okazji 300. rocznicy powstania Škofjeloškega pasijona

Škofjeloškega pasijona (Processio Locopolitana) jest najstarszym zachowanym tekstem dramatycznym w języku słoweńskim z dodatkami po łacinie i niemiecku oraz z notatkami reżyserskimi. Autorem tego dzieła z 1721 r. (w rzeczywistości książka powstawała od ok. 1715 do 1727 r.), jest kapucyn, ojciec Romuald – Lovrenc Marušič (1676– 1748) przebywający w tym czasie w klasztorze kapucynów w Škofja Loka. To jedno z największych osiągnięć literatury słoweńskiej epoki baroku. Uważany jest również za jedyną w pełni zachowaną książkę reżyserską w Europie z początku XVIII wieku. W 2011 r. Ministerstwo Kultury Republiki Słowenii wraz z gminą Škofja Loka rozpoczęło przygotowywanie wniosku o wpisanie dzieła na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co nastąpiło 1 grudnia 2016 r. Jest to pierwszy przykład słoweńskiego dziedzictwa na tej liście.

Tekst powstał w oparciu o tradycję inscenizacji słoweńskich procesji pokutnych (procesja Męki Pańskiej, spektakl pasyjny). Składa się z 869 wersetów i 13 obrazów: Raj, Śmierć, Wieczerza Pańska, Samson, Krwawa Droga, Biczowanie, Koronacja, Hieronim, Zobaczyć Człowieka, Chrystusa na krzyżu, Matkę Siedmiu Boleści, Arkę Przymierze i Grobowiec Boży. Procesje pokutne rozwinęły się ze średniowiecznych procesji liturgicznych i były znane w całej Europie już w późnym średniowieczu. Ich celem było przybliżenie biblijnych historii zwykłemu człowiekowi, pomagając mu w ten sposób przezwyciężyć codzienne trudności i skierować go do nawrócenia. Obecnie jest wystawiany jako sztuka teatralna oraz ulicznych procesji (procesja Męki Pańskiej, procesja pasyjna).

Seria/nazwa: 300. obletnici Škofjeloškega pasijona
Rant: ząbkowany
Mennica: Mincovňa Kremnica
Data emisji/sprzedaży: 12 maja 2021

Nominał3 euro30 euro100 euro
Metal/stopbimetaliczny:
zewnętrzny krąg – CuNi
wewnętrzny krąg – CuZnNi
Ag 925Au 900
Masa15 g15 g7 g
Średnica32 mm32 mm24 mm
Stempel/jakośćnieobiegowa (BU), proofproofproof
Nakład40 000 sztuk BU
750 sztuk proof
1 000 sztuk500 sztuk
Cena emisyjna/sprzedażyBU – 3 euro
proof – 17 euro
50 euro440 euro

Motyw wspólny dla wszystkich trzech monet. Autor projektu: Matej Štanta

Awers: Krzyż oraz trzy przerywane linie symbolizujące koronę cierniową Jezusa. 13 rogów przerywanych linii symbolizuje 13 obrazów z książki; Nominał i nazwa waluty; Nazwa państwa; Rok emisji.

Rewers: Krzyż (łaciński lub chrześcijański); Podpis autora skopiowany z rękopisu. Rok powstania dzieła; Nazwa dzieła.

Dowiedz się więcej o monetach obiegowych, okolicznościowych i kolekcjonerskich euro

Monety kolekcjonerskie euro są prawnymi środkami płatniczymi tylko i wyłącznie na obszarze emitenta – w tym przypadku Słowenii

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Słowenii