Estonia – moneta okolicznościowa

16 czerwca 2021 r. Bank Estonii (Eesti Pank) wyemituje monetę okolicznościową poświęconą ludom ugrofińskim

Seria/nazwa: Fenno-Ugria
Nominał: 2 euro
Metal/stop: bimetaliczny. Pierścień: CuNi25. Rdzeń: CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5
Masa: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Stempel/jakość: obiegowa
Rant: Nazwa państwa w języku estońskim. Napis normalny i odwrócony z „O” pomiędzy
Mennica: Lietuvos Monetų Kalykla (Mennica Litewska)
Nakład: 1 000 000 sztuk w tym 12 000 sztuk w jakości BU
Data emisji: 16 czerwca 2021 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 10 euro za wersję w jakości BU
Plan emisyjny monet okolicznościowych i kolekcjonerskich 2021-2022

Motyw monety poświęcony korzeniom Estończyków, będących częścią rodziny ludów ugrofińskich. Ludy ugrofińskie cechuje podobny światopogląd, zbliżone języki i dziedzictwo genetyczne. Projekt okolicznościowej monety zawiera rysunki naskalne z epoki kamienia, znalezione na jeziorze Äänisjärve w Karelii, ukazujące słońce, łosia, myśliwego i ptaka wodnego. Rysunki te znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Monetę zaprojektował Al Paldrok i Madis Põldsaar.

Strona narodowa (awers): 12 gwiazd UE; Nazwa państwa; Rok emisji; Rysunek z jaskini; Napis okolicznościowy.

Strona wspólna (europejska; rewers) zawiera wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro.

Rant:

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Dowiedz się więcej o monetach obiegowych, okolicznościowych i kolekcjonerskich euro

Źródło: Bank Estonii