ECOWAS – wspólna waluta

Za wprowadzeniem nowej waluty, o nazwie eco, optuje powołana w 2000 roku Zachodnioafrykańska Strefa Walutowa (West African Monetary Zone; WAMZ). Celem WAMZ jest stworzenie wspólnej waluty dla wszystkich państw Afryki Zachodniej. Pozwoli to również francuskojęzycznemu regionowi Afryki Zachodniej porzucić franka CFA, w ramach procesu uzyskania pełnej niezależności fiskalnej i monetarnej od Francji. Ideą wspólnej waluty jest także pomoc w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego za pośrednictwem kluczowych sektorów, takich jak wymiana handlowa, transfer kapitału oraz przepływ towarów i materiałów w regionie i na świecie. Realizacją tego celu zajmuje się Zachodnioafrykańska Unia Gospodarcza i Walutowa (West African Economic and Monetary Union; UEMOA). Projekt nowej waluty, częściowo, wzorowany jest na euro.

Decyzja o wprowadzeniu wspólnej waluty zapadła w 2003 r. i pierwotnie miała trafić do obiegu w 2020 r. Termin ten był przekładany parokrotnie – w 2005, 2010, 2014 i 2015 r. We wrześniu 2020 r. padła kolejna zapowiedź o przystąpieniu do wdrażania eco w ciągu trzech do pięciu lat.

19 czerwca 2021 r. podczas spotkania w Ghanie, państwa członkowskie Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (fr. Commuauté Économique des États de l’Afrique de l’OuestCEDEAO; ang. Economic Community of West African StatesECOWAS, port. Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) przedstawiły mapę drogową dla eco. W latach 2022-2026 mają zostać zrealizowane kryteria konwergencji, a w 2027 roku nowa waluta ma zostać wprowadzona do obiegu.

Na dzień dzisiejszy unię walutową z nową walutą tworzyłoby 15 państw Afryki zachodniej: Benin, Burkina Faso, Republika Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Senegal i Togo

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Reuters oraz inne materiały prasowe; Wikipedia