Bułgaria – wprowadzenie wspólnej waluty euro

30 czerwca 2021 r. Narodowy Bank Bułgarii (Българска народна банка; БНБ) wraz z Ministerstwem Finansów przedstawili projekt krajowego planu wprowadzenia euro w Republice Bułgarii.

Zobowiązanie Bułgarii do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty zostało potwierdzone w Traktacie o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Przystąpienia Bułgarii do strefy euro zaplanowano na 1 stycznia 2024 r. Przeliczanie walut odbędzie się poprzez zastosowanie nieodwołalnie stałego kursu wymiany między euro a lewem bułgarskim. Po wprowadzeniu euro, w ciągu miesiąca lew i euro będą równoległymi prawnymi środkami płatniczymi.

Po spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków przyjęcia wspólnej waluty, konieczna będzie zgoda państw strefy euro oraz pozytywna ocena Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego (EBC). 

Szczegółowy opis i informacje dostępne na stronie Narodowego Banku Bułgarii

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Narodowy Bank Bułgarii