Czechy – wycofanie banknotów z obiegu

1 lipca 2021 r. Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka; ČNB) poinformował o planach wycofania z obiegu banknotów o nominale 100, 200, 500, 1 000 i 2 000 koron czeskich emisji od 1995 do 1999 roku. Ich ważność, jako prawnego środka płatniczego, zakończy się 1 lipca 2022 roku. Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. banknoty będzie można wymienić w kasach instytucji finansowych i oddziałach ČNB. Po 30 czerwca 2024 r. banknoty będzie można wymienić bezterminowo tylko i wyłącznie w oddziałach Czeskiego Banku Narodowego.

Wizerunki nominałów, które stracą ważność 1 lipca 2022 r.
Główną cechą wyróżniającą wycofywane banknoty, oprócz daty emisji na przedniej stronie, jest wąski pasek metaliczny, który nie zmienia koloru w zależności od kąta patrzenia.
Folder informacyjny

100 koron czeskich – emisje z 1995 i 1997 roku

200 koron czeskich – emisje z 1996 i 1998 roku,

500 koron czeskich – emisje z 1995 i 1997 roku

1 000 koron czeskich – emisja z 1996 roku

2 000 koron czeskich – emisje z 1996 i 1999 roku

Wszystkie pozostałe banknoty o nominale od 100 do 2 000 koron czeskich z szerokim, zmieniającym kolor, paskiem pozostają w obiegu. W obiegu pozostaną również banknoty o nominale 5 000 koron czeskich z wąskim paskiem emisji 1999 i z szerokim paskiem emisji 2009

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: ČNB, banknote.ws