Litwa – monety kolekcjonerskie

21 lipca 2021 r. Bank Litwy (Lietuvos bankas) wyemituje monety kolekcjonerskie z serii: Tradycyjne święta litewskie – Festiwal morski

Seria/nazwa: Tradicinės lietuvių šventės – Jūros šventė
Nominał: 1,5 euro
Metal/stop: miedź i stop niklu
Masa: 11,10 g
Średnica: 27,50 mm
Stempel/jakość: nieobiegowa, mennicza (UNC)
Rant: ząbkowany
Mennica: Mennica Litewska
Nakład: 30 000 sztuk
Data emisji: 21 lipca 2021 r.
Data sprzedaży: 14 lipca 2021 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 2 euro
Folder emisyjny

Na awersie monety: Nazwa państwa; Symbol serca; Herb Republiki Litewskiej – Vytis, herb Kłajpedy; Znak mennicy; Nominał i symbol waluty; Rok emisji. Wszystkie elementy wyglądają, jakby zostały narysowane palcem na piasku. Autorzy projektu – Eglė Ratkutė i Adelė Žemaitienė.

Na rewersie monety: Napis FESTIWAL MORSKI; Symbole Święta Morza i Kłajpedy ułożone spiralnie. Autor projektu – Rytas Jonas Belevičius.

Seria/nazwa: Tradicinės lietuvių šventės – Jūros šventė
Nominał: 5 euro
Metal/stop: Ag 925
Masa: 12,44 g
Średnica: 28,70 mm
Stempel/jakość: proof
Rant: gładki z inskrypcjami
Mennica: Mennica Litewska
Nakład: 2 500 sztuk
Data emisji: 21 lipca 2021 r.
Data sprzedaży: 14 lipca 2021 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 61 euro
Folder emisyjny

Na awersie monety: Nazwa państwa; Symbol serca; W centrum monety osadzony bursztyn; Herb Republiki Litewskiej – Vytis, herb Kłajpedy; Znak mennicy; Nominał i symbol waluty; Rok emisji. Wszystkie elementy wyglądają, jakby zostały narysowane palcem na piasku. Autorzy projektu – Eglė Ratkutė i Adelė Žemaitienė.

Na rewersie monety: Napis FESTIWAL MORSKI; Symbole Święta Morza i Kłajpedy ułożone spiralnie. W centrum monety osadzony bursztyn. Autor projektu – Rytas Jonas Belevičius.

Rant: Stylizowane symbole fal morskich i mew.

Dowiedz się więcej o monetach obiegowych, okolicznościowych i kolekcjonerskich euro

Monety kolekcjonerskie euro są prawnym środkiem płatniczym o wartości nominalnej tylko i wyłącznie na terenie kraju emitenta – w tym przypadku Litwy

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Litwy