Litwa – moneta okolicznościowa

9 września 2021 r. Bank Litwy (Lietuvos bankas) wyemituje monetę okolicznościową o nominale 2 euro z serii Litewskie rejony etnograficzne – Dzukia 

Seria/nazwa: Lietuvos etnografiniai regionai – Dzūkija
Nominał: 2 euro
Metal/stop: bimetaliczny. Pierścień: CuNi25. Rdzeń: CuZn20Ni5/Ni/CuZn20Ni5
Waga/masa: 8,50 g
Średnica: 25,75 mm
Stempel/jakość: zwykły (mennicza – UNC), nieobiegowa (Brilliant Uncirculated – BU)
Rant: LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (WOLNOŚĆ * JEDNOŚĆ * DOBROBYT *)
Mennica: Mennica Litewska
Nakład: 500 000 sztuk – w tym do 5 000 sztuk BU na rynek kolekcjonerski
Data emisji: 9 września 2021 r.
Data sprzedaży: 2 września 2021 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 9 euro – monety w jakości BU; UNC – wymiana według nominału
pierścień – miedzionikiel
rdzeń – mosiądz niklowy, nikiel, mosiądz niklowy

Kontynuacja serii

Dzukia (lit. Dzūkija) jest jednym z pięciu regionów etnograficznych Republiki Litewskiej. Rejon położony jest na południu kraju, historycznie częściowo też na terytorium Polski (województwo podlaskie) i Białorusi. Głównymi miastami Dzukii są OlitaGrodnoLida i Wilno. Region charakteryzuje się dużym zalesieniem (lasy sosnowe), brakiem rozwiniętego rolnictwa (ubogie gleby piaszczyste) oraz małą gęstością zaludnienia. Na terenie regionu leży Park Regionalny Rzeki Wilii (w pobliżu Wilna) oraz Dzukijski Park Narodowy (w pobliżu miasta Druskieniki) i Trocki Historyczny Park Narodowy (w pobliżu miasta Troki)

Strona narodowa (awers): 12 gwiazd unijnych; Nazwa państwa; Rok emisji; Herb regionu – opancerzony żołnierz trzymającym halabardę w prawej ręce i opartym lewym ramieniem o srebrną tarczę bałtycką. Herb umieszczony na belce jest trzymany przez dwa rysie. Poniżej wstążka z łacińskim napisem EX GENTE BELICOSISSIMA POPULUS LABORIOSUS (CIĘŻKO PRACUJĄCY LUDZIE Z DZIKIEGO PLEMIENIA); Znak mennicy; Nazwa regionu.

Strona wspólna (europejska; rewers): wizerunek ustalony dla monet obiegowych o nominale 2 euro.

Dowiedz się więcej o:
awers, rewers. Strony monet i banknotów
monetach obiegowych, kolekcjonerskich i okolicznościowych euro

Monety okolicznościowe 2 euro są prawnymi środkami płatniczymi na całym obszarze strefy euro, o wartości nominalnej. Każdy kraj należący do strefy euro ma prawo emisji dwóch monet okolicznościowych w roku upamiętniających ważne wydarzenia dla kraju. W wyjątkowych sytuacjach, jak upamiętnienie ogólnoeuropejskiego wydarzenia, może wyemitować trzecią monetę, wspólną dla wszystkich krajów.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Bank Litwy