Mołdawia – znaczek, arkusz, datownik

W kwietniu 2022 r. Poczta Mołdawii (Poșta Moldovei), w geście solidarności z Ukrainą, wyemitowała znaczek, arkusz oraz okolicznościowy datownik – Mołdawia dla Pokoju

Nazwa: MOLDOVA PENTRU PACE
Projekt: Eugeniu Verebceanu
Znaczki: 1
Arkusze: 1
Nominał znaczka: 1,75 lei mołdawskich
Nakład: 250 000 sztuk. 5 000 sztuk zostało przekazane nieodpłatnie uchodźcom i wolontariuszom
Druk: Nova Imprim S.R.L.
Format znaczka: 46,00 x 27,50 mm
Format arkusza: ?
Data wprowadzenia do obiegu: 19 kwietnia 2022 r.
Cena sprzedaży: 1,75 lei mołdawskich – ok. 0,42 złotego na dzień 13.05.2022
wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą

Znaczek: Na białym polu stylizowany gołąbek pokoju trzymający w dziobie żółte serce. Skrzydła w kolorze niebieskim i czerwonym. Barwy te nawiązują do kolorów flagi Republiki Mołdawii. Poniżej napis: MOLDOVA PENTRU PACE (MOŁDAWIA DLA POKOJU); Po prawej stronie, na wydzielonym polu w kolorze niebieskim białe napisy. Na górze nominał i skrót waluty: 1,75 L, poniżej w pionie nazwa państwa: MOLDOVA, poniżej rok emisji: 2022.

Arkusz: Tło arkusza białe z szarymi sercami; Dwie kolumny po pięć znaczków; Na marginesie arkusza powtarzające się napisy – na górze: MOLDOVA PENTRU PACE, po lewej w języku angielskim: MOLDOVA / FOR PEACE, po prawej: PENTRU PACE, na dole: PENTRU PACE, kod kreskowy, imię i nazwisko autora, nazwa drukarni.

Datownik: Gołąbek pokoju z sercem w dziobie. Pod nim napis: MOLDOVA PENTRU PACE. poniżej data: 19.04.2022; Całość otoczona napisami rozdzielonymi perłami: POȘTA MOLDOVEI (POCZTA MOŁDAWII), PRIMA ZI A EMISIUNII (PIERWSZY DZIEŃ EMISJI), MD-2012 CHIȘINĂU (oznaczenie urzędu pocztowego w stolicy państwa Kiszyniowie), PREMIER JOUR (j. francuski – PIERWSZY DZIEŃ).

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Posta Moldovei