Gwinea – wycofanie banknotu z obiegu

Bank Centralny Republiki Gwinei (Banque centrale de la République de Guinée; BCRG) wycofuje z obiegu banknoty o nominale 10 000 franków gwinejskich emisji 2012

frank gwinejski – franc guinéen
Symbol, skrót waluty: GNF
Kod ISO 4217: GNF
Podjednostka – 1/100: centym

2 maja 2022 r. rozpoczął się proces wycofania z obiegu banknotów o nominale 10 000 franków gwinejskich emisji 2012, który zakończy się 30 czerwca 2023 r. Po tej dacie banknoty przestaną być prawnymi środkami płatniczymi.

Główną cechą wyróżniającą nominał 10 000 franków gwinejskich emisji 2012 od emisji 2018 i 2020 pozostających w obiegu, jest folia holograficzna obok portretu postaci oraz rok „2012” pod portretem na przedniej stronie banknotu

Wizerunek wycofywanego banknotu o nominale 10 000 franków gwinejskich emisji 2012

Wizerunki banknotów o nominale 10 000 franków gwinejskich pozostających w obiegu

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: BCRG