Hiszpania – medal solidarności z Ukrainą

6 czerwca 2022 r. Mennica Hiszpańska (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda; FNMT-RCM) wybiła medal Solidarni z Ukrainą. Dochód ze sprzedaży pierwszego nakładu zostanie przekazany Hiszpańskiemu Czerwonemu Krzyżowi (Cruz Roja Española) z przeznaczeniem na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.

To drugi produkt Mennicy Hiszpańskiej związany z Ukrainą. 30 maja 2022 r. do obiegu trafił znaczek pocztowy, wyprodukowany na zlecenie Poczty Hiszpańskiej (Correos)

Seria/nazwa: Medalla Solidaridad Ucrania-España – Solidaridad con Ucrania
Stop: miedzionikiel
Masa: 15 g
Średnica: 33 mm
Standard: zwykły, kolorowy nadruk
Rant:
Mennica: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) – Narodowa Fabryka Monet i Znaczków – Mennica Królewska
Data emisji: 6 czerwca 2022 r.
Nakład: początkowo 5 000 sztuk
Cena sprzedaży: 10 euro

wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą

Awers: Napis: SOLIDARIDAD UCRANIA; Wizerunek gołąbka pokoju trzymającego w dziobie wstęgę w barwach flagi Hiszpanii i Ukrainy.

Rewers: W centrum ozdobnej rozety logo mennicy i rok bicia.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: FNMT-RCM