Polska – banknot kolekcjonerski

19 lipca 2022 r. Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland; NBP) wyemituje banknot kolekcjonerski Ochrona polskiej granicy wschodniej

złoty – Polish zloty
Symbol, skrót waluty: zł
Kod ISO 4217: PLN
Podjednostka – 1/100: grosz – gr

Zapowiedź emisji walorów kolekcjonerskich „Ochrona polskiej granicy wschodniej” padła w listopadzie 2021 r. Pierwotny plan zakładał wydanie monety w styczniu 2022 r., a banknotu w maju 2022 r.

W marcu 2022 r. plan emisyjny NBP został zaktualizowany. Emisja banknotu została przeniesiona z 27 maja na 19 lipca 2022 r. oraz zwiększono nakład z 70 000 do 80 000 sztuk. Moneta została wyemitowana zgodnie z planem. Informacje o zmianach, w tym i pozostałych wpisach, pochodzą z plików pdf publikowanych przez NBP, które są już niedostępne

Informacje, opis monety, foldery na stronie NBP pojawiają się z opóźnieniem

Seria/nazwa: Ochrona polskiej granicy wschodniej
Nominał: 20 złotych
Podłoże: bawełniane (papierowe)
Wymiary: 150 x 77 mm
Dominujący kolor: zielony, szary, czerwony, czarny, niebieski, brązowy
Projektant: Agnieszka Próchniak
Druk: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Nakład: do 80 000 sztuk
Data emisji: 19 lipca 2022 r.
Cena emisyjna/sprzedaży: 130 złotych
Folder informacyjny i dodatkowe informacje (English)

Przednia strona: Z lewej strony postacie funkcjonariusza Straży Granicznej oraz żołnierza Wojska Polskiego w mundurach polowych podczas służby; poniżej mikrodrukiem powtarzający się napis: OCHRONAPOLSKIEJGRANICYWSCHODNIEJ/NBP/20/ o zmiennej wysokości – całość w kolorze czarnym. W dolnej części, na tle munduru funkcjonariusza Straży Granicznej, widoczna w zależności od kąta patrzenia (efekt kątowy) liczba: 20 w układzie pionowym. U góry, z lewej strony, liczba: 20 wypełniona wzorem w kolorze brązowym, z jej prawej strony napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH w kolorze czerwonym. W tle postaci mikrodrukiem powtarzające się fragmenty: rot ślubowania składanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, roty przysięgi wojskowej oraz napisu: WOJSKOPOLSKIESGPOLICJA o zmiennej wysokości, w kolorach niebieskim, żółtym i zielonym. Poniżej postaci oznaczenie numeracji w kolorze czerwonym. Centralnie stylizowana mapa wschodniej części terytorium państwa polskiego, na jej tle, u góry, wizerunek samolotu F-16 w kolorze zielonym (element recto-verso, uzupełnienie elementów w kolorze niebieskim znajduje się na stronie odwrotnej banknotu), wizerunek samolotu w całości widoczny pod światło. Poniżej wizerunku samolotu napis: NARODOWY / BANK / POLSKI w kolorach czerwonym i czarnym; pod nim wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: WARSZAWA, 18 STYCZNIA 2022 R., poniżej napisy: PREZES i podpis oraz GŁÓWNY SKARBNIK i podpis – całość w kolorze czarnym; pod napisami, u dołu, napis: OCHRONA POLSKIEJ / GRANICY WSCHODNIEJ w kolorach czerwonym i czarnym. W tle ozdobne elementy oraz mikrodruki w postaci powtarzających się napisów: 20 ZŁ i OCHRONA POLSKIEJ GRANICY WSCHODNIEJ o zmiennej wysokości, w kolorach zielonym i żółtym. Z prawej strony, u góry, oznaczenie numeracji w kolorze czarnym, u dołu liczba: 20 i napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH wydrukowane farbą zmienną optycznie, płynnie zmieniającą kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony; powyżej napisu oznaczenie dla niedowidzących i niewidomych – pionowo, ułożona z cyfr pod kątem 90°, wyczuwalna dotykiem, wytłoczona liczba: XX. U góry i u dołu, wzdłuż brzegu, gilosze i wzory w kolorach zielonym, szarym i niebieskim.

Tylna strona: Centralnie śmigłowiec Policji typu S -70i Black Hawk w trakcie lotu nad terenami położonymi przy polskiej granicy wschodniej – całość w kolorach szarym, brązowym i zielonym, powyżej wizerunek samolotu F-16 w kolorze niebieskim (recto-verso). Z prawej strony kontur północno-wschodniej granicy państwa polskiego i wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej według wizerunku znajdującego się na polskim słupie granicznym – w kolorze białym; w tle orła ukośne linie w kolorze szarym oraz mikrodrukiem powtarzające się napisy: NARODOWYBANKPOLSKI/20/OCHRONAPOLSKIEJGRANICYWSCHODNIEJ w kolorze niebieskim. Tło środkowej części banknotu stanowią ozdobne elementy oraz mikrodruki w postaci powtarzających się napisów: 20 ZŁ i OCHRONA POLSKIEJ GRANICY WSCHODNIEJ o zmiennej wysokości, w kolorach brązowym i szarym. U dołu, na tle wyodrębnionej prostokątnej płaszczyzny z ornamentem, pośrodku napis (nota prawna): BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE w kolorach czerwonym i zielonym, z prawej strony liczba: 20 wypełniona wzorem oraz z jej prawej strony napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH – całość w kolorze niebieskim, z lewej strony napis: NARODOWY / BANK POLSKI w kolorach zielonym i czerwonym. Wzdłuż prawej górnej krawędzi mikrodrukiem powtarzające się napisy: 20ZŁOTYCH/20ZŁOTYCH/, poniżej NARODOWYBANKPOLSKI i pod nim 20ZŁOTYCH/20ZŁOTYCH/ o zmiennej wysokości, w kolorze niebieskim. Z lewej strony następujące po sobie napis: RP (od Rzeczpospolita Polska) w kolorze złotym, liczba: 20 w kolorze turkusowym i napis: NBP w kolorze złotym, tworzące pionowy pas, wydrukowane farbą opalizującą (irydyscencja), widoczne w zależności od kąta patrzenia. W lewym rogu, u góry, liczba: 20 wypełniona wzorem, cyfra: 2 w kolorze zielonym, cyfra: 0 w kolorach zielonym i czerwonym, z prawe j strony liczby, pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° napis: DWADZIEŚCIA / ZŁOTYCH w kolorze czerwonym. Wzdłuż dolnej krawędzi mikrodrukiem powtarzające się napisy: 20ZŁOTYCH/NBP/ w kolorze białym na zielonym tle. W prawym rogu, u dołu, napis: A. PRÓCHNIAK DEL. J. KOPECKA SC. PWPW S.A. w kolorze szarym. U góry i u dołu, wzdłuż brzegu oraz z lewej strony, gilosze i wzory w kolorach zielonym, brązowym, szarym i niebieskim.

Zabezpieczenia UV: Na stronie przedniej numeracja w lewej części banknotu, na dole, w kolorze pomarańczowym oraz pojawiające się w prawej części fragment polskiego słupa granicznego w kolorze
czerwonym i poniżej logo Narodowego Banku Polskiego w kolorze żółtym

Znak wodny: Nowe logo Narodowego Banku Polskiego

Nitka zabezpieczająca: Okienkowa. W lewej części banknotu, w metalicznych kolorach zielonym i złotym,
z powtarzającym się wzorem; fragmenty nitki widoczne na stronie przedniej

Seria i numer: Dwie litery „RP” od Rzeczpospolita Polska. Siedem cyfr, w kolorze czarnym na górze po lewej i czerwonym na dole po lewej, w poziomie

Banknoty kolekcjonerskie emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBP