Słowacja – znaczek pocztowy, koperta FDC, datownik

Aktualizacja: 12 września 2022

16 września 2022 r. Poczta Słowacka (Slovenská pošta) wyemituje znaczek pocztowy Solidarność z Ukrainą

24 lutego 2022 r. armia Federacji Rosyjskiej rozpoczęła agresywną wojnę z Ukrainą. Totalitarny zbrodniczy reżim rosyjski, prowadząc krwawą wojnę także z kobietami i dziećmi, zmusił miliony obywateli do ucieczki i szukania schronienia w obcych krajach. Od samego początku demokratyczny świat zaoferował pomoc humanitarną dla cywilnych ofiar wojny terrorystycznej otwierając granice, zapewniając zakwaterowanie, transport, wyżywienie, opiekę medyczną, w którą zaangażowały się spontanicznie samorządy, organizacje pozarządowe i niezliczone rzesze wolontariuszy oraz zwykłych ludzi. Od początku wojny ponad 700 tys. obywateli Ukrainy, głównie kobiet i dzieci, przekroczyło granice Słowacji w poszukiwaniu ratunku, a 90 000 uchodźców złożyło wnioski o ochronę w Republice Słowackiej

Znaczek
Nazwa: Solidarita s Ukrajinou
Liczba znaczków: 1
Autor: Peter Konečný
Arkusz sprzedażny: w formacie TL, 50 znaczków
Wymiary: 44,1 x 26,5 mm
Nominał znaczka: 0,75 euro
Druk: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Republika Czeska
Technika druku: offset
Nakład: 500 000 sztuk
Data wprowadzenia do obiegu: 16 września 2022 r.
Cena sprzedaży:
znaczek czysty:0,75 euro
znaczek skasowany: 0,48 euro

Koperta FDC
Nazwa: Solidarita s Ukrajinou
Autor: Mykoła Kowalenko
Druk: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Republika Czeska
Technika druku: offset
Nakład: 3 000 sztuk
Cena sprzedaży: 1,75 euro

koperta FDC (First Day Cover) – koperta Pierwszego Dnia Obiegu, wydawana w dniu ukazania się danej emisji

wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą


Znaczek: Po lewej stronie, na białym polu, nazwa państwa w pionie: SLOVENSKO; Zdjęcie ukraińskiej uchodźczyni z namalowaną na policzku flagą Ukrainy. Na zdjęciu, na górze po lewej stronie, nominał i symbol waluty: 0,75 €. Na dole, po lewej stronie, napis: SOLIDARITA / S UKRAJINOU; Pod zdjęciem, na białym marginesie po prawej stronie, oznaczenie autora i rok emisji: P. KONEČNÝ 2022

Koperta: Białe tło; W prawym górny rogu znaczek z okolicznościowym datownikiem; W lewej części grafika przedstawiający plakat Mykoły Kowalenki – na tle barw narodowych Ukrainy kontur dłoni w geście zwycięstwa „Victoria”, z uciętymi palcami trzema palcami, W dolnym prawym rogu grafiki inicjały autora: M.K.; Pod plakatem napis: FDC, przy górnym prawym rogu okolicznościowy datownik

Datownik: Grafika z plakatu Mikoły Kowalenki – idący okręt wojenny, częściowo otoczony półkolistym napisem BRATISLAVA 16.9.2022

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Slovenská pošta, Mykola Kovalenko Studio