Lollar – waluta korupcji

Kampania „Lollar – waluta korupcji” stworzona przez Leo Burnetta z Publicis Groupe Middle East, wystartowała w maju 2022 r. Libańskie Stowarzyszenie Przejrzystości – Bez Korupcji porusza problem kryzysu społeczno-gospodarczego i finansowego panującego w Republice Libańskiej. Kryzys jest wynikiem wielu nakładających się czynników, w tym nadużywania zaufania obywateli i firm (deponentów) do przechowywania pieniędzy w dolarach amerykańskich w libańskich bankach oraz niemożliwością ich odzyskania (w dolarach amerykańskich) przez posiadaczy.

Problem ten został nagłośniony za pomocą „banknotów waluty lollar”. Lollar – Lebanese dollar, dolar libański, lol – to depozyt denominowany w dolarach amerykańskich (USD) w libańskim systemie bankowym. Lollar nie ma fizycznej postaci, istnieje jako wirtualny zapis zobowiązania w amerykańskiej walucie (depozyt) na kontach libańskich banków. Lolllar może zostać umorzony (wypłacony) tylko w funtach libańskich (LBP), po bardzo niekorzystnym kursie wymiany, zarówno w stosunku do oficjalnego kursu, i tym bardziej czarnorynkowego. Istnieją też limity wypłaty lollarów. Termin został ukuty przez ekonomistę Dana Azziego po tym, jak libańskie banki doznały poważnych trudności i ograniczyły ilość dolarów amerykańskich i innych walut obcych, które mogły wypłacić swoim deponentom. W zasadzie system ten jest swoistą piramidą finansową. Termin powstał z połączenia słów Lebanese dollar.

Lollar nie jest prawnym środkiem płatniczym i nie może być używany w transakcjach, jednak mogą być wręczane w sytuacjach korupcjogennych w ramach protestu.

Projekty „banknotów” lollara zaprojektował znany brytyjski artysta Tom Young. Istnieje sześć nominałów, a każdy z nich przedstawia korupcję w różnych sektorach libańskiej gospodarki. Banknoty są przesłaniem, wyrażonym hashtagiem #NotPayingthePrice (nie płać kosztów [korupcji]), że Libijczycy całkowicie odrzucają korupcję. W dniu wystartowania akcji, 13 maja 2022, Libijczycy mogli pobrać lollary ze specjalnie zaprojektowanych bankomatów, ustawionych w różnych częściach kraju. Projekty banknotów można pobrać ze strony akcji i samodzielnie wydrukować. Dostępny jest także generator, który umożliwia dodanie (zdefiniowanych) tekstów i hashtagu oraz rozpowszechnić go fizycznie lub wirtualnie

Wizerunki banknotów lollara

Na przedniej stronie:

 • pionowy numer, po lewej stronie przy krawędzi
 • nominał cyfrowy
 • nominał słowny z nazwą
 • imitacja-pasek zabezpieczający
 • motyw prezentujący korupcyjny symbol
 • nazwę akcji
 • imitacja-folia holograficzna z cedrem, symbolem państwa
 • giloszowe tło w postaci linii oraz geometryczne figury
 • napisy w języku angielskim

Na tylnej stronie:

 • pionowy numer, po lewej stronie przy krawędzi
 • nominał cyfrowy
 • nominał słowny z nazwą
 • imitacja-pasek zabezpieczający
 • motyw prezentujący ruiny nieistniejącego banku z szyldem „LOLLAR BANK”, w języku angielskim i arabskim
 • nazwę akcji
 • imitacja-folia holograficzna z cedrem, symbolem państwa
 • nazwy stanowisk i faksymile, od prawej: Dyrektor, Zastępca Dyrektora
 • na prawo od podpisów data wydania nawiązująca do motywu na przedniej stronie
 • giloszowe tło w postaci linii oraz geometryczne figury
 • napisy w języku arabskim

1 lollar

Motyw: Skorumpowany system transportu. Wrak lokomotywy symbolizujący fikcyjne podróże kolejowe, podczas których pociągi miały się zatrzymywać na nieczynnych od 1989 r, stacjach kolejowych. Data wydania: luty 1994

5 lollarów

Motyw: Skorumpowany system paliwowy. Kolejka samochodów na stację paliw symbolizująca kradzieże paliw sprzedawanych następnie na czarnym rynku przez przestępcze kartele. Data wydania: 4 czerwca 2014

10 lollarów

Motyw: Skorumpowany system gospodarki odpadami. Śmieci zalegające na ulicach, składowanych przy lotnisku – narażając samoloty na zderzenie z żerującymi ptakami, a także pływających w morzu – mających negatywny wpływ na żeglugę i rybołówstwo. Data wydania: lipiec 2015

20 lollarów

Motyw: Skorumpowany system zarządzania energią. Płonący las odnosi się potężnych pożarów w Libanie, z których opanowaniem nie radziły sobie niedofinansowane i słabo wyposażone służby ratownicze. Data wydania: październik 2019

50 lollarów

Motyw: Skorumpowany system służby cywilnej. Miasto podczas blackoutu, z płonącą świecą w oknie, spowodowanego roztrwonieniem środków finansowych i paliw przeznaczonych dla zakładów energetycznych i modernizację sieci. Data wydania: styczeń 2021

100 lollarów

Motyw: Skorumpowany system kontroli granicznej. Eksplozja w Bejrucie w 2020 r. spowodowana przetrzymywaniem w porcie, skonfiskowanej w 2014 r., saletry amonowej bez należytego zabezpieczenia i nadzoru. Data wydania: sierpień 2020

Przykład wygenerowanego banknotu z tekstem i hashtagiem w języku angielskim i arabskim

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: The Currency of Corruption, transparencylebanon.org