Portugalia – zestaw filatelistyczny

27 września 2022 r. Poczta Portugalska (CTT Correios de Portugal) wyemitowała zestaw filatelistyczny Solidarność z narodem ukraińskim.

Dochód ze sprzedaży znaczków zostanie w całości zainwestowany przez CTT w działania, które mogą przyczynić się do poprawy dramatycznej sytuacji narodu ukraińskiego, co zostanie szczegółowo określone w ścisłej współpracy z Ambasadą Ukrainy w Portugalii

Znaczek
Nazwa
: Solidários com o Povo Ucraniano
Autor projektu: João Machado
Liczba znaczków: 1
Nominał: 0,95 euro
Nakład: 75 000 sztuk
Technika druku: offset
Druk: bpost Philately & Stamps Printing, Belgia
Format znaczka: 30,6 x 40 mm
Data wprowadzenia do obiegu: 27 września 2022 r.
Cena sprzedaży znaczka: 0,95 euro

wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą

Znaczek: Przy górne i dolnej krawędzi częściowy krzyż Zakonu Rycerzy Chrystusa; Przy lewej krawędzi napis: Ilust. João Machado BPOST22 (Ilustracja, autor, oznaczenie drukarni/roku); Na dole po lewej stronie napis: correios / PORTUGAL (poczta / PORTUGALSKA); Po prawej symbol waluty i nominał: € 0,95

Grafika przedstawiają krajobraz wypełniony niebem z pofalowaną powierzchnią na dole. Niebo w kolorze niebieskim, przechodzącym w żółty. Pośrodku słońce z czarną, gradientową, otoczką. Na górze napisy w języku portugalskim i ukraińskim: SOLIDÁRIOS COM O POVO / UCRANIANO / Солідарні з українським народом (Solidarność z narodem ukraińskim). Całość kolorystycznie nawiązuje do barw narodowych Ukrainy

Koperta FDC
Nazwa: Solidários com o Povo Ucraniano
Autor: João Machado
Wymiary:
Technika druku: offset
Druk: bpost Philately & Stamps Printing, Belgia
Nakład: ?
Data emisji: 27 września 2022 r.
Cena sprzedaży: 1,73 euro

Koperta FDC (First Day Cover) – koperta Pierwszego Dnia Obiegu, wydawana w dniu ukazania się danej emisji

wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą

Datownik: Łukowaty napis: SOLIDÁRIOS COM O POVO UCRANIANO otaczający trzy kłosy (żyta); Pod kłosami napis: CTT LISBONA / 2022.09.27 (nazwa poczty, miasto, data emisji)

Koperta FDC: Białe tło; Na dole po lewej stronie zmodyfikowana grafika ze znaczka pocztowego; Na górze po prawej stronie stronie znaczek z okolicznościowym datownikiem; Przy lewej krawędzi, na górze, pionowy napis: Correios de Portugal 1º Dia de Circulação (Poczta Portugali 1-wszy Dzień Obiegu)

koperta FDC
okolicznościowy datownik

Folder
Nazwa: Solidários com o Povo Ucraniano
Autor: João Machado
Wymiary:
Technika druku: offset
Druk: bpost Philately & Stamps Printing, Belgia
Nakład: ?
Data emisji: 27 września 2022 r.
Cena sprzedaży: 2,02 euro

wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą

Na okładce, utrzymanej w grafice ze znaczka, w prawym górnym rogu logo Poczty Portugalskiej. W środku tekst dyrektora generalnego CTT João Bento oraz tekst przemówienia Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego skierowanego do Portugalczyków. Teksty w dwóch językach:

„Drodzy Przyjaciele”.

„Ukraina i Portugalia nigdy nie były bliżej niż teraz. Nigdy wcześniej poczucie przynależności Ukraińców i Portugalczyków do wspólnego europejskiego domu nie było tak silne. Dziękujemy każdemu z was, którzy wspierają Ukrainę i naszą walkę o wolność. Doceniamy wsparcie Portugalii w dziedzinie obrony, pomocy humanitarnej i finansowej. Jesteśmy szczerze poruszeni ogromnym poparciem społeczeństwa portugalskiego dla roszczeń Ukraińców do przyłączenia się do Państwa w Unii Europejskiej. Wierzymy, że Portugalczycy będą kontynuować u boku Ukrainy aż do naszego wspólnego zwycięstwa”

Środkowa strona w kolorach flagi Ukrainy. Na górnej połowie zdjęcie Zełenskiego na tle pomnika Niepodległości w Kijowie. W dolnej części znaczek i okolicznościowy datownik

okładka
środek

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: CTT