Paragwaj – nowa seria banknotów obiegowych

5 października 2022 r. Bank Centralny Paragwaju (Banco Central del Paraguay; BCP) poinformował o planie emisji nowej serii banknotów obiegowych

guarani – guaraní
Symbol, skrót waluty: ₲
Kod ISO 4217: PYG
Podjednostka – 1/100: centym

Projekty banknotów guarani, będące obecnie w obiegu, mają średnio 28 lat – najstarszy nominał został zaprojektowany 59 lat temu (1963), najmłodszy przed 11 laty (2011). Pierwsze serie miały zróżnicowane wymiary. W 1963 r. został wprowadzony jednolity wymiar dla wszystkich nowych nominałów – 156 mm długości i 67 mm szerokości. Od 1979 r. napisy na banknotach są w dwóch językach urzędowych – języku hiszpańskim i guarani. W 2008 r. wprowadzono pierwszy banknot polimerowy o nominale 2 000 guarani. Drugi polimerowy banknot o nominale 5 000 guarani został wprowadzony w 2011 r.

Dorowadziło to do bardzo dużego zróżnicowania banknotów, zarówno pod względem designu i materiałów użytych do druku oraz zdezaktualizowania użytych zabezpieczeń. W konsekwencji banknoty charakteryzują się niską trwałością, co zwiększa koszty produkcji i dystrybucji nowych banknotów w miejsce zniszczonych oraz zwiększa prawdopodobieństwo fałszerstw.

W celu ujednolicenia wyglądu, wymiarów, aktualizacji zabezpieczeń oraz poprawy jakości i użytkowania banknotów w obiegu, nowa seria zostanie zaprojektowana od początku – otrzyma nowe motywy i najnowsze zabezpieczenia oraz zostanie wydrukowana na lepszej jakości materiałach. Wszystkie banknoty zostaną wyposażone w elementy identyfikujące dla osób niedowidzących i niewidomych, które na starszych wersjach nie były stosowane. Nowe banknoty będą mieć zróżnicowaną długość i obecną szerokość (67 mm). Niektóre nominały zachowają kolorystkę z poprzednich serii. Ma to ułatwić rozpoznanie nowego banknotu w początkowym okresie współobiegu.

Motywy mają być neutralne i prezentować w równym stopniu różnorodność przyrodniczo-etniczno-kulturową Republiki Paragwaju, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych kultur, gatunków flory i fauny oraz naciskiem na potrzebę ochrony środowiska naturalnego i narodowej tożsamości. Na przednich stronach banknotu postanowiono zachować większość obecnych postaci, dodając kilka nowych. Na tylnych stronach zostaną umieszczone motywy charakterystyczne dla poszczególnych regionów państwa, wraz z ich cechami krajobrazowymi, unikalną fauną i florą oraz elementami prezentującymi materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Bank centralny podjął decyzję o nieprzeprowadzaniu denominacji i zachowaniu nominałów będących aktualnie w obiegu – dla monet są to nominały: 50. 100, 500 i 1 000 guarani, dla banknotów: 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 guarani. Banknoty guarani mają nominały zapisane także w postaci liczbowo-słownej: 2 mil , 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil i 100 mil (mil – tysięcy). Ze względu na wysoką inflację monety centymowe oraz monety o nominałach 1, 5, 10 guarani zostały zdemonetyzowane (2011). Banknoty o nominale 50, 100, 500 i 1 000 guarani zostały zastąpione monetami o tych samych nominałach i wycofane z obiegu (w różnych latach).

Do druku banknotów było używane podłoże bawełniane (papierowe) i polimerowe – cztery nominały na podłożu bawełnianym i dwa nominały na podłożu polimerowym. W nowej serii banknoty o niższych nominałach będą drukowane na podłożu polimerowym (2 000, 5 000 i 10 000 guarani), a średnie i wysokie (20 000, 50 000 100 000 guarani) na bawełnianym, Niższe nominały są drukowane w większej liczbie i częściej używane – użycie w ich przypadku polimeru wydłuży żywotność, redukując koszty druku i wymiany zniszczonych egzemplarzy. Wysokie nominały są rzadziej spotykane w obiegu, zazwyczaj używane do trzymania rezerw waluty w skarbcach – ich drukowanie na droższym podłożu polimerowym nie ma ekonomicznego i technicznego uzasadnienia.

Plan realizacji nowej emisji jest na etapie przetargów i konkursów na projekty. Po wyłonieniu projektów nastąpi etap produkcji. O dalszych postępach i terminach BCP będzie informować na swojej stronie internetowej.

Planuje się, że nowa seria banknotów wejdzie do obiegu w 2023 r. z okazji 80. rocznicy powstania guarani, która wypada w październiku 2023 r. 

Wizerunki banknotów Paragwaju na stronie banknote.ws

Oficjalny komunikat BCP o planie emisji

Niektóre programy zabezpieczające i przeglądarki (np. Microsoft Defender SmartScreen w przeglądarce Edge) wyświetlają komunikat o niebezpiecznej zawartości

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: BCP