Włochy – zestaw filatelistyczny

7 listopada 2022 r. Poczta Włoska (Poste Italiane) wyemitowała zestaw filatelistyczny serii Zmysł obywatelski – uchodźcy z Ukrainy

Znaczek
Seria/Nazwa: Il Senso civico – profughi dell’Ucraina
Autor projektu: Rita Fantini
Liczba znaczków: 1
Nominał: B zona 1 – taryfa B strefa 1
Nakład: 300 015 sztuk
Podłoże: papier 90 g/m2, biały powlekany neutralnie, samoprzylepny, niefluorescencyjny
Technika druku: wklęsłodruk, 5 kolorów
Druk: IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Instytut Poligraficzny i Mennica Państwowa
Format znaczka: 37 x 46 mm
Arkusz sprzedażny: 45 znaczków
Data wprowadzenia do obiegu: 7 listopada 2022 r.
Cena sprzedaży znaczka: 1,25 euro
Cena sprzedaży arkusza: 56,25 euro
w sprzedaży także cztery nierozdzielone znaczki za 5 euro

wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą

Znaczek: Przedstawienie flagi Ukrainy i Włoch, w której biały kolor staje się drogą łączącą oba kraje. Na górze napis: PROFUGHI / DELL’UCRAINA (UCHODŹCY Z UKRAINY); Na dole po lewej nazwa państwa: ITALIA (WŁOCHY); Po prawej, w kwadracie” nominał: B / ZONA (B STREFA 1); Na marginesie po lewej oznaczenie drukarni, miasta, roku emisji: I.P.Z.S. S.p.A. – ROMA – 2022. Po prawej oznaczenie autora: R. FANTINI

Datownik: Na górze półkolisty napis: PROFUGHI DELL’UCRAINA / Giorno di emissione (dzień wydania); Po lewej stronie gwiazda, po prawej stronie, w kole litery PT – oznaczenie urzędu pocztowego; Na dole półkolisty napis: 00187 SPAZIO FILATELIA ROMA (ODDZIAŁ FILATELISTYCZY RZYM); Pośrodku motyw znaczka w odwzorowaniu heraldycznym. Poniżej łukowata data emisji: 7.11.2022

Koperta FDC
Nazwa: Il Senso civico – profughi dell’Ucraina
Autor: Rita Fantini
Wymiary: ?
Technika druku: offset
Druk: IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Instytut Poligraficzny i Mennica Państwowa
Nakład: ?
Data emisji: 7 listopada 2022 r.
Cena sprzedaży: 1,75 euro

Koperta FDC (First Day Cover) – koperta Pierwszego Dnia Obiegu, wydawana w dniu ukazania się danej emisji

wpisy nawiązujące do emisji solidarności z Ukrainą

Koperta FDC: Kremowe tło; Po lewej stronie nazwa poczty: POSTA ITALIANE; Poniżej stylizowana pieczęć pocztowca na koniu; Poniżej napis: PRIMO GIORNO D’EMISSIONE (PIERWSZY DZIEŃ WYDANIA); Poniżej flaga Ukrainy i Włoch z dwukolorowym napisem pośrodku: PROFUGHI / DELL’UCRAINA; W lewym rogu znaczek z okolicznościowym datownikiem

Pozostałe produkty zestawu

Pocztówka
Cena sprzedaży: 2 euro

Folder A4, składany na 3, zawierający:
1 pocztówkę z datownikiem, 1 kopertę z datownikiem
1 czysty znaczek, 1 bloczek czterech czystych znaczków
Cena sprzedaży: 15 euro

Karta filatelistyczna
Cena sprzedaży: 2 euro

Teczka z biuletynem informacyjnym:
Format folderu: 25 x 17,5 cm (złożony)
Papier: koloru kości słoniowej o masie 240 g/m2
Druk: czterokolorowy z elementami w złotej folii i sitodrukiem
Folder zawiera cenę produktu, kod kreskowy do sprzedaży oraz pieczątkę zabezpieczającej przed kopiowaniem z numeracją/oznaczeniem nakładu
Cena sprzedaży: 5 euro

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: poste.it