Waluta francuskojęzycznej mikronacji Antarktydy

Mikronacja (ang. micronation) − pseudopaństwo, które choć deklaruje suwerenność, nie jest uznawane na arenie międzynarodowej, nie jest też elementem polityki międzynarodowej. Mikronacje powstają z różnych powodów, np. dla rozrywki, jako projekt artystyczny, atrakcja turystyczna lub jako wyraz protestu a także poruszenia ważnego tematu (np. ochrona środowiska, tożsamości kulturowej, etc.). Odnotowano istnienie ponad 400 mikronacji, mających nieuznawane przez nikogo (poza nimi samymi oraz inne mikronacje) władze (królów, prezydentów, premierów), a często także własne flagi, paszporty, monety, banknoty, medale czy znaczki pocztowe. Mikronacja w języku polskim odnosi się także do wirtualnych państw, np. ostatnio słynnego Kralovca – będącego satyryczną odpowiedzią na nielegalne „referenda” przeprowadzone przez rosyjskich okupantów w Ukrainie.

Niewątpliwie jest to ciekawy temat, a walory które powstały warte zainteresowania, zdobywając uznanie u kolekcjonerów ze względu na ich rzadkość czy wykonanie z metali szlachetnych.

Lista mikronacji na Wikipedii
Lista polskich mikronacji na Micropedii
Strona projektu Consulat de Mahédor
Należy pamiętać, że użyte określenia: monety, banknoty, waluta, bank centralny, etc. są użyte w rozumieniu potocznym. Z definicyjnego i prawnego punktu widzenia, nie są to prawdziwe pieniądze, nie mają żadnej wartości prócz kolekcjonerskiej, i tak powinny być traktowane – jako walory kolekcjonerskie

Micronation francophone d’Antarctique – Consulat de Mahédor, francuskojęzyczna mikronacja Antarktydy – Konsulat Mehadoru, to nowo powstały projekt. Według dostępnych informacji powstał w sierpniu 2022 r. W październiku 2022 bank centralny Mahedoru zapowiedział emisje własnej waluty. W listopadzie 2022 r. Bank Konsulatu Mehadoru (Banque du Consulat de Mahédor, BCM) zaprezentował projekt nominału 100 franków mahedorskich

Planuje się także wydanie nominałów: 10, 20, 50 i 200 franków mahedorskich. Projekty będą nawiązywać do eksploracji Antarktydy, środowiska przyrodniczego oraz prezentować symbolikę mikronacji. Na chwilę obecną projekt istnieje tylko w postaci wirtualnej. Docelowo mają być drukowane na papierze bawełnianym, posiadać elementy wykonane farbą magnetyczną, zmienną optycznie (OVI), opalizującą, pasek zabezpieczający.

Wpis zostanie uzupełniony o brakujące informacje i dodatkowe grafiki po ich otrzymaniu. Finalny projekt może różnić się od zaprezentowanego poniżej

Nazwa waluty: Franc Mahédorien – frank mahedorski
Kod pseudo ISO 4217: MOF
Symbol waluty: ₣
Nominał: 100 franków mahedorskich
Wymiary: 150 x 75 mm
Dominujący kolor: niebieski
Podłoże: papier bawełniany
Druk: Imprimerie bancaire Consulaire de Saedal
Nakład: planowany
Emitent: Consulat de Mahédor
Data emisji: planowana

Przód: Na górze po lewej stronie nazwa banku centralnego: Banque du Consulat de Mahédor; Poniżej flaga mikronacji (starego wzoru. Nowy wzór); Obok akronimy: BCM / DGB (Banque du Consulat de Mahédor / Direction Générale Bancaire (Dyrekcja Generalna Bankowości)); Na górze po lewej stronie seria i numer – dwie litery, dziewięć cyfr, litera; Przy prawej krawędzi nota: Les billets de banque sont protégés par le droit pénal. (Banknoty są chronione prawem karnym.); Po lewej stronie nominał słowny i liczbowy z nazwą i symbolem waluty: CENT Francs / 100 ₣; Przy lewej krawędzi, na wysokości nominału, ukośne linie; W tle herb mikronacji (po lewej stronie, u góry), giloszowe ornamenty. Portret z podpisem: Jules S.C. DUMONT / D’URVILLE, / Explorateur de Terre / Adélie. (Jules S.C. DUMONT D’URVILLE, Odkrywca Ziemi Adeli.); Obok, po prawej, pionowy pasek o nieregularnym kształcie z konturem terytorium mikronacji na górze i dole. Pomiędzy nimi powtarzająca się liczba „100” i nazwa waluty „FRANCS” (być może jest to imitacja/znak wodny lub opalizujący/zmienny optycznie pasek zabezpieczający); Heraldyczna fleur-de-lis (element recto-verso ?), nachodząca na portret i pasek

Tył: W tle giloszowa ornamentyka z ówczesną mapą świata; Po lewej stronie podkreślone nazwy stanowisk i podpisy: La Banquière / Consulaire: i Le Contrôleur / Général: (Bankier Konsulatu i Główny Kontroler); Przy dolnym lewym rogu zabezpieczenie przed kopiowaniem – konstelacja Oriona; Po prawej pionowy pasek i element recto-verso (?); W prawym górnym rogu nominał i nazwa waluty: 100 / francs; Poniżej podkreślona nazwa stanowiska i podpis: S.E. Le Premier / Consul: (Jego Ekscelencja Premier Konsulatu); Moty główny przedstawia kontur Konsulatu, kompas i cyrkiel do mierzenia odległości na mapach – kroczek. Przy dolnej krawędzi napis: L’Exploration (Eksploracja)

Walory kolekcjonerskie nie są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Consulat de Mahédor