Ukraina – cyfrowy znaczek pocztowy

22 listopada 2023 r. Prezes Poczty Ukraińskiej (Укрпошта) Igor Smilanskij poinformował w mediach społecznościowych o przyjęciu przez Radę Najwyższej Ukrainy ustawy nr. 8280 O usługach pocztowych zezwalającej na emisję tokenów NFT.

Przyjęty dokument definiuje cyfrowy znaczek pocztowy jako dzieło sztuki, które nie jest środkiem płatniczym za usługi pocztowe w zakresie przekazywania korespondencji pisemnej. NFT będą emitowane przez narodowego operatora pocztowego, który będzie także właścicielem praw do cyfrowego wizerunku znaczka pocztowego.

Pierwsze cyfrowe znaczki zostaną wyemitowane w celach zbiórki pieniędzy dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Pierwszym, który zostanie stokenizowany, będzie legendarny znaczek Ruski okręcie wojenny, pier*** się!, za którym pójdą kolejne emisje wojenne. Wszystkie będzie można kupić za kryptowalutę.

W sierpniu 2022 r. Poczta Ukraińska ogłosiła konkurs na partnera do wprowadzenia na rynek pierwszego ukraińskiego NFT. Poczta Ukraińska udzieli licencji na prawa do emisji NFT, a wybrany partner zajmie się stroną techniczną, w tym sprzedażą.

Na dzień dzisiejszy brak informacji o dacie emisji, rozwiązań technicznych.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Igor Smelyansky