Dania – zapowiedź nowej serii banknotów obiegowych

30 listopada 2023 r. Narodowy Bank Danii (Danmarks Nationalbank) poinformował o planie emisji nowej serii banknotów obiegowych

korona duńska – dansk krone 
Symbol, skrót waluty: kr.
Kod ISO 4217: DKK
Podjednostka – 1/100: øre

Banknoty nowej serii zostaną wprowadzone do obiegu w latach 2028-2029. W przyszłym roku bank centralny we współpracy z odpowiednimi organizacjami pożytku publicznego rozpocznie kampanię informacyjną skierowaną do obywateli, a także przeprowadzi konsultacje z mieszkańcami w sprawie tematów i motywów nowych duńskich banknotów.

Banknoty będące obecnie w obiegu, które zostały wyemitowane przed 2009 rokiem zostaną wycofane z obiegu – będzie to pierwszy przypadek w historii waluty Królestwa Danii. Wcześniej nie stosowano praktyki unieważniania starszych banknotów po wprowadzeniu do obiegu nowych. Oznacza to, że stare banknoty z 1944 r. są nadal prawnym środkiem płatniczym. W praktyce jednak obywatele mogą mieć trudności z używaniem banknotów jako środka płatniczego, ponieważ pracownicy sklepów często niechętnie przyjmują banknoty, których nie rozpoznają, a niektórych starszych banknotów nie można zdeponować w bankomatach. Z czasem obecna seria z mostami i zabytkami archeologicznym zostanie również wycofana z obiegu.

Banknoty emisji sprzed 2009 roku można będzie wymienić do 31 maja 2025 r. Po tym terminie przestaną być prawnymi środkami płatniczymi. Kolejną decyzją, jaką podjął Narodowy Bank Danii w porozumieniu z Ministrem Przemysłu, Przedsiębiorczości i Finansów, jest to, że nowa seria nie będzie zawierała nominału 1000 koron – w związku z tym, nominał ten również przestanie być prawnym środkiem płatniczym po 31 maja 2025 r.

Banknoty o nominale 1000 koron są bardzo rzadko wykorzystywane do płatności gotówkowych (ok. 10% transakcji) więc ich wycofanie nie wpłynie na konsumentów – 90 proc. wszystkich płatności gotówką w sklepach wynosi mniej niż 500 koron. Jednocześnie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy zabraniają dużych płatności gotówkowych, a wysokie nominały są często wykorzystane przez przestępców.

Korona duńska jest używana także na Grenlandii, więc także tam będą obowiązywać te same zasady co w Danii.

Wyspy Owcze mają własne banknoty, które mają taką samą wartość i format jak banknoty duńskie. Inicjatywy dotyczące duńskich banknotów nie unieważniają serii banknotów z Wysp Owczych. Rząd duński prowadzi dialog z władzami Wysp Owczych na temat tego, czy wycofany zostanie również banknot o nominale 1000 koron i starsze banknoty farerskie.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Narodowy Bank Danii, Future of cash (nationalbanken.dk)