Argentyna – waluta zastępcza prowincji La Rioja

Republika Argentyńska mierzy się z chroniczną hiperinflacją powodującą niedobór pieniądza, zarówno w skarbcu państwa jak i fizycznej waluty w obiegu. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na gotówkę wprowadza się coraz wyższe nominały, jednak nie rozwiązują one żadnych problemów, a wręcz potęgują niekorzystne zjawiska.

Nowy prezydent Argentyny Javier Milei proponował podczas kampanii wyborczej likwidację Banku Centralnego Republiki Argentyńskiej (Banco Central de la República Argentina, BCRA) oraz zastąpienie peso argentyńskiego (ARS) dolarem amerykańskim (USD). Czy te pomysły zostaną wprowadzone okaże się za jakiś czas. Na chwilę obecną nowe władze Argentyny zdecydowały się wprowadzić do obiegu wysokie nominały oraz podejmują próby niezbędnych reform.

Walka z inflacją może przybrać różne formy. Niektóre kraje rezygnują z własnej waluty, zastępują ją stabilna walutą innego państwa, najczęściej dolarem amerykańskim (dolaryzacja). Można też powiązać własną walutę z obcą (przykładem powiązania kursem sztywnym jest np. marka zamienna Bośni i Hercegowiny, choć powód jej wprowadzenia był inny). Trudniejszą i dłuższą drogą jest reforma walutowa (np. Polska w 1924 r. – w tym roku wypada 100. rocznica reformy Władysława Grabskiego).

Republika Argentyńska jest republiką federacyjną (w Europie taką republiką są np. Niemcy), w skład której wchodzi miasto autonomiczne Buenos Aires oraz dwadzieścia trzy prowincje. Prowincje posiadają własne konstytucje oraz wyłaniane w wyborach organy ustawodawcze i gubernatorów. Prowincje są (w dużym uproszczeniu) dofinansowywane przez rząd federalny. Obecny kryzys spowodował zmniejszenie kwot mających trafić do prowincji, co powoduje realne problemy (np. wypłaty pensji, funkcjonowanie służb, administracji, przedsiębiorstw, itd.). Aby temu zapobiec rząd prowincji La Rioja zdecydował się na emisję pieniądza zastępczego o nazwie bocade, którego nazwa jest akronimem od bono de cancelación de deuda (obligacja umorzenia długu). Waluta będzie denominowana w peso argentyńskim i zostanie wykorzystana na wypłatę 1/3 pensji pracownika oraz do regulowania transakcji pomiędzy prowincjonalnymi dostawcami i usługodawcami a rządem prowincji. Waluta będzie także akceptowana przy opłacaniu prowincjonalnych podatków, usług i towarów przez wszystkie prowincjonalne podmioty, w tym supermarket należący do prowincji. Rozważana jest akceptacja depozytów lub płatności na rzecz instytucji finansowych.

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy prowincje Argentyny emitują waluty awaryjne w czasach kryzysu. Prowincja La Rioja wyemitowała własną walutę w 1985 i w 2001 r.. Kwota jaka zostanie wyemitowana została ustalona (może ulec zmianie) na 22 miliardy 500 milionów peso (22 500 000 000 peso – według oficjalnego kursu ok. 27 mln USD (109 110 000 złotych), według wolnorynkowego ok. 19 mln USD (ok. 76 780 000 złotych). Na chwilę obecną nie zdecydowano czy waluta będzie wirtualna i/lub fizyczna.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Legislatura de La Rioja, Página|12, MRI Guide