Ukraina – banknot kolekcjonerski

Rekonstrukcja oryginalnego wpisu z 23 lutego 2024 r. Aktualizacja 28.02.2024

23 lutego 2024 r. Narodowy Bank Ukrainy (Національний банк У.країни, NBU) wyemitował banknot kolekcjonerski Jedność ratuje świat

hrywna – гривня
Symbol, skrót waluty: ₴
Kod ISO 4217: UAH
Podjednostka – 1/100: kopiejka

Banknot wydany w przeddzień drugiej rocznicy rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę, która miała miejsce w dniu 24 lutego 2022 r. Motyw ukazuje niezłomność narodu ukraińskiego w walce o wolność i wartości europejskie, konsolidację społeczeństwa ukraińskiego w celu ochrony integralności terytorialnej, a także jedności demokratycznego świata w obliczu rosyjskiej agresji

To drugi banknot kolekcjonerski wyemitowany przez NBU od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Dostępne będą również dwa arkusze zawierające po 24 banknoty

Seria/nazwa: Єдність рятує світ
Projekt: Володимир Таран (Wołodymyr Taran)
Nominał: 50 hrywien (arkusz 1 200 hrywien)
Podłoże: bawełniane (papierowe)
Wymiary: 80 x 165 mm
Orientacja: pionowa
Dominujący kolor: błękity, żółcie, róże
Druk: Drukarnia NBU – Банкнотно-монетний двір Національного банку
Rok druku: 2024
Nakład: 300 000 sztuk
pojedyncze: 299 952 sztuk
arkusz: 2 sztuki po 24 banknoty – 48 banknotów
Seria i numer: ЄС o numerach 0000001-0300000 (*)
Data emisji: 23 lutego 2024 r.
Data sprzedaży: od 7 marca 2024 r
Cena emisyjna/sprzedaży: na dzień 23 lutego 2024 r.
pojedynczy: 245 hrywien – ok. 25,46 złotych
arkusz: 4 748 hrywien – ok. 493,45 złotych
Plan emisji

(*) od Європейський Союз – Unia Europejska

Jest to drugi banknot kolekcjonerski Ukrainy w orientacji pionowej i nie bazujący na projektach banknotów obiegowych. Banknot zawiera elementy zabezpieczające – wielotonowy znak wodny i nić zabezpieczającą zatopioną w papierze, element recto-verso, elementy zmienne optycznie – OVI i SPARK, elementy reliefowe, w tym ułatwiające identyfikację dla osób niedowidzących i niewidomych, mikroteksty, elementy pokryte farbą widoczną w świetle UV (ultrafiolet) i IR (podczerwień) oraz farbą o właściwościach magnetycznych. Ponadto na banknocie zastosowano nadruk farbą opalizującą, z efektem masy perłowej

Przednia strona:  U góry z lewej strony mały herb Ukrainy nad którym, w pionie, znajduje się nazwa państwa: УКРАЇНА. Z prawej strony element recto-verso w kształcie szewronu Sił Zbrojnych Ukrainy. Powyżej element identyfikacyjny dla osób niedowidzących i niewidomych w kształcie okręgu. Pomiędzy nimi pole znaku wodnego – splecione w uścisku dłonie Poniżej, na całej długości, pasek z elementami w kształcie rombów, z liczbą/nominałem „50” oraz zatopiony pasek zabezpieczający z konturem logo NBU. Na dole z lewej strony nazwa banku, w pionie: Національний банк України oraz podpis Prezesa (Голова) NBU (Андрій Пишний, Andrij Pisznyi). Pośrodku nominał słowny i nazwa waluty:  П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ. Po prawej nominał liczbowy, OVI: 50.

Kompozycja główna. U góry napis, nazwa banknotu: ЄДНІСТЬ РЯТУЄ СВІТ (JEDNOŚĆ RATUJE ŚWIAT). Z lewej strony tekst w języku ukraińskim: Єдність / і солідарність / з українським народом / наближають / перемогу України / в боротьбі проти / російського агресора / та рятують світ від хаосу / та мороку насилля. Po prawej w języku angielskim: Unity and solidarity / with the Ukrainian people / are bringing closer / Ukraine’s victory / in the fight against / the Russian aggressor, / and are saving the world / from the chaos / and darkness / of violence (tłumaczenie polskie: Jedność i solidarność z narodem ukraińskim przybliżają zwycięstwo Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem oraz ratują świat przed chaosem i ciemnością przemocy). W tle kontur ukraińskiej żołnierki w hełmie patrzącej na Zachód (Zachód w znaczeniu cywilizacja zachodnia, kultura zachodnia) z konturem Europy (państw europejskich). Na pierwszym planie kontur granic Ukrainy (SPARK), symboliczne serce, do którego prowadzą naczynia krwionośne, symbolizujące szlaki dostaw broni, pomocy i wsparcia. Pomiędzy szlakami serca, symbole poświęcenia i współczucia. Szlaki zbudowane z tekstów – opisujące zakres pomocy danego państwa, w języku ukraińskim i angielskim – ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА / HUMANITARIAN AID (POMOC HUMANITARNA); ПОЛІТИЧНА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ / POLITICAL SUPPORT FOR UKRAINE (POLITYCZNE WSPARCIE UKRAINY); ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА УКРАЇНИ / MILITARY ASSISTANCE (WSPARCIE WOJSKOWE); ДОПОМОГА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРУ УКРАЇНИ / SUPPORT FOR UKRAINE’S ENERGY SECTOR (POMOC SEKTOROWI ENERGETYCZNEMU); ФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ /FINANCIAL ASSISTANCE (POMOC FINASOWA). W powiększonym fragmencie, w kole, słowa: ВІЙСЬКОВА / ДОПОМОГА / УКРАЇНА (WOJSKOWA POMOC UKRAINIE)

Tylna strona: U góry, w polu znaku wodnego, konturowa liczba/nominał „50”. Poniżej, z lewej strony element recto-verso. W prawym górnym rogu nominał liczbowy: 50. Pod nim, w pionie, nominał słowny i nazwa waluty: П’ЯТДЕСЯТ / ГРИВЕНЬ. Na lewo o nominału liczbowego, położona poziomo, czerwona seria i numer. Litery zapisane cyrylicą, dwie litery, siedem cyfr, zmienna wielkość znaków. Przy krawędzi z lewej strony seria i numer, czarna o jednakowej wielkości fontu, w pionie. Na dole z lewej strony, w pionie, nominał i symbol waluty: 50 ₴. Pośrodku nominał słowny i nazwa waluty: П’ЯТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ. W prawym dolnym rogu rok: 2024.

Kompozycja główna. Po polem znaku wodnego napis: ЄДНІСТЬ – СИЛА! (JEDNOŚĆ – SIŁA!). Poniżej symboliczna kompozycja splecionych dłoni, w kwadratach, symbolizująca współpracę, wzajemną pomoc, zaufanie i partnerstwo na tle stylizowanego trójzębu – symbolu państwa ukraińskiego

Banknoty kolekcjonerskie są prawnymi środkami płatniczymi

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: NBU