Poczta Polska – znaczek pocztowy i token NFT

Aktualizacja: 13.03.2024

8 marca 2024 r. Poczta Polska (PP) rozpoczęła nową serię wydawnictw cyfrowych „Polskie znaczki okolicznościowe i obiegowe”. W skład serii będą wchodzić wybrane emisje znaczków, kopert FDC, itp. Pierwsze wydawnictwo zostało poświęcone 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Emisja powstała we współpracy Poczty Polskiej z Ministerstwem Obrony Narodowej i przypomina o jednym z najważniejszych sukcesów polskiej polityki ostatnich dziesięcioleci.

12 marca zostanie wyemitowany znaczek pocztowy 25 lat Polski w NATO oraz koperta FDC i okolicznościowy datownik.

Projekt przedstawia logo obchodów: orła białego z godła Polski oraz logo NATOróżę kompasową, symbol dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa ze wszystkich stron. Kompozycja została umieszczona na błękitnym tle symbolizującym zgodę i nawiązującym do Oceanu Atlantyckiego. Błękitne tło razem z różą tworzą flagę NATO. Całość uzupełnia biało-czerwona wstęga.

Inne emisje znaczków, monet i walorów – Okrągłe rocznice wstąpienia do NATO oraz Unii Europejskiej

Wpis zostanie uzupełniony o brakujące informacje

Znaczek obiegowy
Nazwa: 25 lat Polski w NATO
Autor projektu: Jarosław Ochendzan
Liczba znaczków: 1
Wartość: PRIORYTETOWY M
Nakład: 1 000 000 sztuk, powtarzalny
Technika druku: rotograwiura
Druk: PWPW S.A.
Format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Format arkusza:
Papier: fluorescencyjny
Data wprowadzenia do obiegu/sprzedaży: 12 marca 2024 r.
Cena sprzedaży:
znaczek czysty: 5,40 złotych
znaczek kasowany: 3,99 złotych
arkusz: 540 złotych
koperta FDC: 11,50 złotych

Koperta FDC (First Day Cover) – koperta Pierwszego Dnia Obiegu, wydawana w dniu ukazania się danej emisji
Priorytetowy M – wartość 5,40 złotych (patrz: cennik Poczty Polskiej)

Znaczek: Kompozycja przedstawiająca symbolikę Sojuszu Północnoatlantyckiego – błękitne tło oraz róża kompasowa, po lewej stronie cyfry „5”. Na pierwszym planie stylizowana liczba rocznicowa „25” rozdzielająca wstęgę w polskich barwach narodowych, Z prawej strony cyfry „2” orzeł z godła Polski. U dołu napis: 25 LAT POLSKI W NATO. W dolnej części biały pasek z napisami. Z lewej strony nazwa państwa: POLSKA. Pod nazwą państwa oznaczenie emitenta, drukarni i roku emisji: POCZTA POLSKA S.A. PWPW SA 2024. Na prawo nominał PRIORYTETOWY M, z czerwonym kwadratem w dolnym prawym rogu

Koperta FDC: Po lewej stronie, na tle pochmurnego nieba, dwa maszty z flagą Rzeczypospolitej Polskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Poniżej nazwa emisji: 25 / LAT POLSKI W NATO. Poniżej oznaczenie autora fotografii, emisji pierwszego dnia oraz autora projektu: Fot. DG RSZ / Pierwszy Dzień Obiegu FDC Poczta Polska S.A., proj. J. Ochendzan. W prawym górnym rogu znaczek z okolicznościowym datownikiem

Datownik: Prostokątny. Stylizowana Kolumna Zygmunta III Wazy znajdująca się na placu Zamkowym w Warszawie. U dołu nazwa oraz data emisji i urząd pocztowy: 25 LAT POLSKI W NATO / 12.03.2024 WARSZAWA 1

NFT
Seria: Polskie znaczki okolicznościowe i obiegowe
Nazwa: 25 lat Polski w NATO
Liczba tokenów: 1
Wartość: –
Emitent: Poczta Polska S. A.
Nakład: będzie ustalony po zakończeniu odbioru – 30 491 sztuk
Projekt: Jarosław Ochendzan
Data emisji: 8 marca 2024 r.
Data odbioru: od 8 do 12 marca do godz. 19:00:42
Sieć: Polygon
Standard tokena: ERC-1155
ID tokena: 1
Adres kontraktu: 0x21eE7c0A88bC4E100f7Adde56a3c8606c5879E6F
Strona informacyjna: Kryptoznaczek (poczta-polska.pl)
Strona odbioru: Kryptoznaczek (poczta-polska.pl)

Projekt tokena NFT jest zmodyfikowaną wersją znaczka pocztowego emisji 25 lat Polski w NATO. W dolnej części, na białym tle, z lewej strony nazwa państwa i poczty: POLSKA / POCZTA POLSKA S.A. Na prawo logo Polskiego Kryptoznaczka

NFT FDC
Seria: Polskie znaczki okolicznościowe i obiegowe
Nazwa: 25 lat Polski w NATO
Liczba tokenów: 1
Wartość: –
Emitent: Poczta Polska S. A.
Nakład: 250 sztuk
Projekt: Jarosław Ochendzan
Data emisji: 11 marca 2024 r.
Data odbioru: 11 marca 2024 r.*
Sieć: Polygon
Standard tokena: ERC-1155
ID tokena: 4
Adres kontraktu: 0x21eE7c0A88bC4E100f7Adde56a3c8606c5879E6F
Strona informacyjna: Kryptoznaczek (poczta-polska.pl)
* Token dystrybuowany wśród członków społeczności Polskiego Kryptoznaczka

Projekt tokena NFT FDC jest zmodyfikowany projektem koperty FDC. W miejscu znaczka pocztowego znajduje się obraz tokenu NFT wydanego 8 marca 2024 r. Usunięto również oznaczenie autora fotografii i pierwszego dnia obiegu (FDC)

Wpisy na blogu powiązane z tematem krypoznaczków i tokenów NFT Poczty Polskiej
lista wpisów poświęconych kryptowalorom

Inne walory kolekcjonerskie
Podgląd karty PWPW w kryptoklaserze
Podgląd waloru Dennis Bergkamp w kryptoklaserze
Podgląd walorów 0 euro 31 finał WOŚP i Warszawa w kryptoklaserze
Podgląd kryptoznaczka Brama Brandenburska w kryptoklaserze
Podgląd medalu Uwolnij dziewczynkę w kryptoklaserze
Pozostałe walory autora bloga w kryptoklaserze Poczty Polskiej

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Kryptoznaczek, Poczta Polska, Polski Kryptoznaczek w serwisie X