High Security Printing Awards 2024 Latin Ameryka

Artykuł na temat nagród HSP Latin America
Artykuł o nagrodach HSP Asia
Artykuł o nagrodach HSP EMEA
Wpisy na blogu

Nagrody HSP (High Security Printing) przyznawane się zwykle trzy razy w roku, podczas regionalnych konferencji HSP – odpowiednio dla Azji, EMEA i Ameryki Łacińskiej.

Tegoroczne wręczenie nagród Outstanding Design and Innovation in Banknotes and ID Documents in North America, Latin America and the Caribbean (Wybitne wzornictwo i innowacyjność banknotów i dokumentów tożsamości w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach) odbyło się w Santiago w dniu 4 czerwca 2024 r. Lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach: Best New Banknote (Najlepszy nowy banknot), Best New Commemorative Banknote (Najlepszy nowy banknot okolicznościowy/kolekcjonerski), Best New Series (Najlepsza nowa seria) oraz dodatkowo Best New House Note (Najlepszy nowy druk testowy/promocyjny)

Obok kategorii związanych z banknotami, wyłonieni zostali również laureaci: Best New Passport (Najlepszy nowy paszport), Best New ID Card (Najlepszy nowy dowód tożsamości) oraz Best ID Project (Najlepszy projekt dokumentu identyfikacyjnego)

Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć w zakresie projektowania, zaawansowania technicznego i bezpieczeństwa banknotów lub serii banknotów, przy czym kluczowym kryterium oceny jest to, że banknoty powinny łączyć w sobie kunszt wizualny oraz wysoki poziom zaawansowania technicznego i bezpieczeństwa, ze znacznym naciskiem na odzwierciedlenie dziedzictwa kulturowego kraju emitującego, oraz znaczenie ogólnego projektu i symboliki dla kraju wydającego.

W skład niezależnego jury weszli emerytowani przedstawiciele organów emisyjnych i drukarni z całego świata

‎Najlepszy nowy banknot‎

Bank Centralny Surinamu (Centrale Bank van Suriname) za dwa banknoty o nowych nominałach 200 i 500 dolarów surinamskich

Najlepszy nowy banknot okolicznościowy/kolekcjonerski

Wschodniokaraibski Bank Centralny (Eastern Caribbean Central Bank, ECCB) za banknot okolicznościowy o nominale 2 dolarów wchodniokaraibskich

Najlepsza nowa seria

Centralny Bank Rezerw Peru (Banco Central de Reserva del Perú, BCRP) za nową serię banknotów obiegowych, których emisja rozpoczęła się w 2021 r. Ostatni nominał, 200 soli, został wprowadzony do obiegu w 2023 r.

Najlepszy nowy druk testowy/promocyjny

Nagroda HSP Best House Note Award jest nagrodą globalną, a nie regionalną i jest wręczana podczas siostrzanego wydarzenia HSP EMEA. Ze względu na jakość i innowacyjność nowo wydanego druku 281 Mennicy Chile (Casa de Moneda de Chile) postanowiono przyznać specjalną nagrodę.

Dozwolone użycie informacji i materiałów pod warunkiem wskazania wpisu lub news.notafilia.pl

Źródło: Reconnaissance