Przewodnik: Korona Wysp Owczych

Wyspy Owcze (far. Føroyar; duń. Færøerne) (autonomiczne) terytorium zależne od Królestwa Danii. Za druk, emisję i dostarczanie waluty odpowiada Narodowy Bank Danii – Danmarks Nationalbank, według ustawy o banknotach itp. z 1949 r. Waluta Wysp Owczych posiada te same nominały, wymiary oraz inne parametry techniczne co waluta Danii. Banknoty mają odmienną szatę graficzną i napisy (od 1951 r.) w języku farerskim. Obie korony są ze sobą ściśle powiązane; korona Wysp Owczych jest odmianą korony duńskiej – w takich przypadkach mówi się, że jest to korona duńska denominowana w koronie Wysp Owczych – i posługuje się kodem ISO 4217: DDK. Wzajemny kurs obu walut jest stały i wynosi 1:1.

Według prawa, korona Wysp Owczych jest oficjalnym i jedynym środkiem płatniczym na terenie Wysp Owczych. Duńskie prawo określa koronę Wysp Owczych jako walutę obcą na terenie Danii, tak samo jest traktowana korona duńska na terytorium Wysp Owczych.

Biorąc pod uwagę powyższe, banknoty korony Wysp Owczych nie są traktowane jako środki płatnicze na terytorium Danii, a banknoty korony duńskiej na terytorium Wysp Owczych. Ich przyjmowanie nie jest jednak zakazane i zależy wyłącznie od dobrej woli zainteresowanych stron. Dlatego na terytorium Wysp Owczych korony duńskie są powszechnie przyjmowane. W Danii sytuacja nie jest tak powszechna z powodu nieznajomości wizerunków waluty Wysp Owczych oraz bezproblemowej wymiany na korony duńskie. Obie korony można bezprowizyjnie wymieniać w Narodowym Banku Danii (według innych źródeł także w instytucjach finansowych, bankach komercyjnych). Nie dotyczy to monet, ponieważ korona Wysp Owczych nie posiada, aktualnie, własnych monet – w użyciu są monety korony duńskiej.

W sierpniu 2009 Wyspy Owcze podjęły przygotowania do wprowadzenia na swoim terytorium waluty euro.

Nazwa waluty: far.: føroysk króna; duń.: færøsk krone
czasami można spotkać nazwę korona farerska
Podjednostka: oyra
Kod ISO 4217: DDK, nieoficjalnie FOK
Symbol, skrót waluty: kr
Kurs korony Wysp Owczych do korony duńskiej: sztywny – 1:1

Monety: brak; w użyciu monety korony duńskiej: 50 øre; 1, 2, 5, 10, 20 koron duńskich

Banknoty: 50, 100, 200, 500, 1000 koron Wysp Owczych
Podłoże: papier bawełniany
Emisja: współczesna od 1949 r.
Wcześniej terytorium Wysp Owczych było pod kontrolą różnych państw, tym samym za emisję waluty odpowiadały ówczesne władze.
Produkcja banknotów: od 2006 r. władze Danii zrezygnowały z własnych drukarni banknotów, zlecając ich produkcję firmom zewnętrznym.

Nazwa banku centralnego: Narodowy Bank Danii – Danmarks Nationalbank

Stan na 12 lutego 2021 r. Jeżeli dysponujesz informacjami o tej walucie lub posiadasz zdjęcia, skany monet, banknotów i chciałbyś ulepszyć wpis, proszę o kontakt.

Najnowsza seria banknotów korony Wysp Owczych została zapoczątkowana 3 lipca 2001 r. nominałem 50 koron Wysp Owczych. Ostatni nominał, 1000 koron Wysp Owczych, wszedł do obiegu 15 września 2005 r. W 2012 roku (19 marca) została wyemitowana zaktualizowana wersja, graficznie identyczna z poprzednią, z lepszymi zabezpieczeniami. W 2019 r. została zawarta umowa (zamówienie z 2019 r.) z Oberthur Fiduciaire na druk nowych nominałów 100 i 500 koron Wysp Owczych, ale brak jest opisu emisji i informacji czy zostały wprowadzone do obiegu.

Głównym motywem przedniej strony banknotów są zwierzęta z Wysp Owczych na tle ich naturalnych siedlisk. Na odwrocie banknotów znajdują się akwarele przedstawiające krajobrazy Wysp Owczych. Akwarele wykonał artysta z Wysp Owczych Zacharias Heinesen:

50 koron Wysp Owczych – róg barana; klify na wyspie Suðuroy; 125 x 72 mm
100 koron Wysp Owczych – ogon dorsza; miasto Klaksvík; 135 x 72 mm
200 koron Wysp Owczych – niesobka chmielanka; skały Vágum; 145 x 72 mm
500 koron Wysp Owczych – krab; miejscowość Hvannasund; 155 x 72 mm
1000 koron Wysp Owczych – biegus morski; wyspa Sandoy; 165 x 72 mm

Wizerunki banknotów emisji 2011
Rok druku, emisji i wprowadzenia do obiegu nie zawsze jest tożsamy. W przypadku banknotów Wysp Owczych, rok jest zakodowany pod 2 i 3 cyfrą w numerze serii, np.: C0111B
Wizerunki wcześniejszych emisji korony Wysp Owczych

Powiązane tematy, w serwisie Pieniądze świata
bank centralny
awers, rewers. Strony monet i banknotów
cechy wspólne banknotów
monety – zarys ogólny
banknoty i monety okolicznościowe
banknoty kolekcjonerskie
unie walutowe
dolaryzacja
Kod ISO 4217

Źródło: Narodowy Bank Danii; Wikipedia; banknote.ws