Zimbabwe – nowy nominał banknotu obiegowego

6 lipca 2021 r. Bank Rezerw Zimbabwe (Reserve Bank of Zimbabwe; RBZ) zaprezentował nowy nominał banknotu obiegowego, który wejdzie do obiegu 7 lipca 2021 r.

12 stycznia 2021 r. Bank Rezerw Zimbabwe zapowiedział emisję w 2021 r. nowego nominału – 50 dolarów Zimbabwe. Jednocześnie zdementował informacje pojawiające się w mediach o przygotowywaniu projektów nominału 100 i 200 dolarów Zimbabwe. Emisja spowodowana jest inflacją, i ma też na celu ograniczyć niedobór niskich nominałów oraz poprawić wygodę dokonywanych transakcji gotówkowych.

dolar Zimbabwe – Zimbabwean dollar
Symbol, skrót waluty: Z$, $
Kod ISO 4217: ZWL
Podjednostka – 1/100: cent

W 2000 r. władze Zimbabwe odebrały siłą majątki ziemskie białej ludności i przekazały je w zarządzanie czarnoskórej ludności. Brak umiejętności agrarnych i doświadczenia w prowadzeniu gospodarstw rolnych przez nowych właścicieli doprowadził do załamania tej części gospodarki – głównie eksportu płodów rolnych. Z tego powodu (między innymi) w kraju zaczęła się hiperinflacja.

Dlatego opis waluty Zimbabwe jest dość skomplikowany. Dolar Zimbabwe był prawnym środkiem płatniczym od 1980 do 2009 roku (formalnie do 2015). Waluta Zimbabwe była trzykrotnie denominowana (2006, 2008, 2009). Oprócz dolara Zimbabwe w obiegu występowały czeki na okazicielaBearer Cheque (emisje 2003-2008), czeki przeznaczone dla zagranicznych turystówZimbabwe Dollar Travellers Cheque (emisja 2003) oraz czeki awaryjnej emisjiSpecial Agro-Cheque (emisja 2008), będące odpowiedzią na niedobór banknotów waluty.

W 2009 roku wprowadzono oficjalnie do obiegu dolara amerykańskiego. Ze względu na dalej trwającą hiperinflację, na rynku zaczęło ponownie brakować banknotów dolara amerykańskiego. Należy wspomnieć, że oprócz dolara amerykańskiego, w obiegu obecne były również inne waluty zagraniczne (do 2016 roku).

W okresie od 15 czerwca do 30 września 2015 roku Zimbabwe przeprowadziło operację wycofania z obiegu wszystkich środków płatniczych, które po tym dniu przestały być legalnym środkiem płatniczym. W 2016 r. wprowadzono do obiegu bony dolarowe, w odpowiedzi na niedobór banknotów dolara amerykańskiego. Obok nominału i nazwy waluty był dopisek Bond Note. Dotyczyło to dwóch nominałów: 2 i 5 dolarów Zimbabwe.

W 2019 r. ogłoszono zakaz obrotu walutami zagranicznymi i wprowadzono na powrót do obiegu dolara Zimbabwe. Emisje te pozbawione są dopisku Bond Note. Mimo to, dolar amerykański został ponownie wprowadzony do obiegu (marzec 2019), ze względu na niedobór gotówki na rynku.

Nowy banknot obiegowy

Nominał: 50 dolarów Zimbabwe
Podłoże: papierowe
Dominujący kolor: brązy
Wymiary: 155 x 66 mm – jednakowe dla wszystkich nominałów
Druk:
Data emisji: 6 lipca 2021 r.
Data wprowadzenia do obiegu: 7 lipca 2021 r.

Przelicznik szacunkowy:
50 dolarów Zimbabwe = ok. 0,59 złotego na dzień 6 lipca 2021 r.
1 ZWL = 0.01 PLN
1 PLN = 84.32 ZWL

obwieszczenie o emisji
poster prezentacyjny

Przednia strona: Liczbowy nominał powtórzony dwukrotnie; Nazwa banku; Pasek folii zabezpieczającej; Element recto-verso – wizerunek Ptaka Zimbabwe; Zabezpieczenie – EURion; Nota prawna – I PROMISE TO PAY THE BEARER ON DEMAND FIFTY DOLLARS (Obiecuję zapłacić okazicielowi na żądanie pięćdziesiąt dolarów), FOR THE RESERVE BANK OF ZIMBABWE (za Bank Rezerw Zimbabwe) podpis GOVERNOR (gubernator), HARARE 2020 (stolica Zimbabwe, 2020 rok); Po obu bokach w dolnej części banknotu oznaczenie dla niedowidzących i niewidomych – sześć wypukłych poziomych kresek; Wizerunek Chiremba Balancing Rocks (balansujące skały; nazywane także Matka i Dziecko) w Parku Narodowym Matopos, które są też częścią logo Banku Rezerw. Znak wody – Ptak Zimbabwe i skrót „RBZ”; Po lewej stronie przy oznaczeniu dla niewidomych pole z utajonym tekstem – w zalezności od kąta patrzenia pojawia się liczba „50”. Dodatkowy opis zabezpieczeń.

Tylna strona: Element recto-verso; Zabezpieczenie – EURion; Nazwa banku; Seria i numer powtórzona dwukrotnie, w kolorze czarnym i czerwonym oraz tym samym rozmiarze fontu; Liczbowy nominał powtórzony dwukrotnie. Po lewej dodatkowy słowny nominał i nazwa waluty; Na pierwszym planie popiersie Mbuya Nehanda, jednej z przywódców buntu przeciw kolonizacji przez Brytyjską Kompanię Południowoafrykańską. Po lewej statua Grobu Nieznanego Żołnierza.

Pozostałe nominały będące w obiegu: 2, 5, 10 i 20 dolarów Zimbabwe (od 2019 r.)

Źródło: Reserve Bank of Zimbabwe